Acasă Transparență

Transparență

Solicitarea informațiilor de interes public

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Morariu Mihaela, Șef Serviciu Proiecte și Programe Culturale, PR: responsabil de relația cu presa

  • Adresa: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10 (Clădirea Galeriile Ștefan cel Mare, etaj), 700063
  • Telefon: (+4) 0332 110044
  • E-mail: programe@bjiasi.ro

Lazăr Alexandrina, Bibliograf, Compartimentul Asistență IT, Arhivă: responsabil de informare publică directă.

  • Adresa: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10 (Clădirea Galeriile Ștefan cel Mare, etaj), 700063
  • Telefon: (+4) 0332 110044
  • E-mail: contact@bjiasi.ro

Legislație aplicabilă

Regulamente

Formulare

Organizare internă

Date financiare