Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

De-a lungul istoriei culturale, orice bibliotecă publică a avut și are o relaționare cu entități publice și private, inclusiv persoane particulare, relație care a însemnat acte generoase ce au contribuit, la rândul lor, la creșterea colecțiilor bibliotecii. Însăși înființarea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, la 1 octombrie 1920, se datorează contribuției unor personalități, fondul inițial fiind constituit din donații ale lui Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N. A. Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta și, mai târziu, a istoricului Nicolae Iorga, care consemna: „întemeierea acestei biblioteci de către Primăria Municipiului Iaşi este una din cele mai frumoase opere culturale.”

Dacă în perioada interbelică, Biblioteca municipalității (actuala Bibliotecă Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi) deținea un fond de carte de cca 24000 de volume, astăzi numără peste 700000 (cărţi şi periodice tipărite, manuscrise, documente audiovizuale, colecţii electronice). Acest fond este într-un proces de înnoire și de completare, proces care se realizează în primul rând prin achiziție curentă finanțată prin bugetul alocat de Consiliul Județean Iași.

Colecţia de carte veche a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi îşi arată importanţa prin varietatea volumelor deţinute atât ca vechime cât şi prin conţinutul lor. Cea mai veche carte deţinută de biblioteca noastră este un incunabul: Sermones de clericorum. Vita et moribus, apărută la Padova în tipografia lui Mathaeus Cerdonis în anul 1484, scrisă de marele repreentant al patristicii Augustin. Este un exemplar deosebit de valoros prin conţinutul său, având în vedere faptul că pentru ştiinţa teologică Augustin este plasat deasupra celorlalţi părinţi ai bisericii, prin gândirea sa subtilă, penetrantă şi logică. Incunabulul conţine 70 de pagini. Textul este în limba latină. Blocul cărţii are dimensiunile de 18×13 cm. Pagina are 33 de rânduri (11,5×9 cm). Textul are iniţiale ornate la fiecare început de capitol. Legătura incunabulului deţinut de bibliotecă nu este originală; carton cu hârtie marmorată, cotor din pergament.

Colecţia de carte veche cuprinde volume aparţinând secolului al XVI-lea, al XVII-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea, fiecare secol putând fi privit şi panoramat prin volumele existente în colecţiile bibliotecii. Componenţa colecţiei pe care o deţine Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” arată importana pe care o aveau filozofia, istoria, literatura, ştiinţele exacte în secolele menţionate şi care acum pot deveni instrumente de informare sau de lucru pentru cei care cercetează diverse domenii chiar de la începutul dezvolării lor.

Un segment special al patrimoniului de carte veche îl constituie colecţia de carte juridică. Aceasta poate fi folosită pentru studierea dreptului prin cercetarea de ansamblu, din orizontul maximei generalizări teoretice a fenomenelor sociale şi prin cercetarea lor istorico-evolutivă. Fiind o colecţie cu vocaţie de cercetare, cititorii interesaţi găsesc cărţi corespunzătoare ramurilor de specialitate ale ştiinţelor juridice, cum ar fi: Dreptul constituţional, Dreptul financiar, Dreptul funciar, Dreptul civil, Dreptul muncii, Dreptul familiei, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual penal, Dreptul internaţional privat, Dreptul comercial etc. În colecţia de carte juridică cititorul avizat găseşte lucrări din ştiinţa juridică românească şi străină. Lucrările care alcătuiesc acest fond de carte răspund la o cercetare obiectivă, în perspectivă istorică, a altor societăţi şi dau posibilitatea înţelegerii legilor permanente ale oricărei societăţi omeneşti.

1920

La 1 octombrie, Primăria Municipiului Iaşi aprobă constituirea Societăţii Culturale „Muzeul Oraşului Iaşi” şi a Bibliotecii municipalităţii, la propunerea unor personalităţi, între care: Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N. A. Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta. A fost instalată la început împreună cu Muzeul, într-o clădire ce aparţinuse Direcţiei Societăţii Invalizilor.

1924-1926

N.A. Bogdan alcătuieşte primul catalog al bibliotecii.

1935

Biblioteca municipalităţii devine o instituţie de sine stătătoare, cu un buget propriu.

1936-1945

Biblioteca este condusă de Rudolf Şuţu.

1937

La 1 iulie, istoricul N. Iorga, unul dintre importanţii donatori de cărţi (574 vol.), vizitează biblioteca şi consemnează: „întemeierea acestei biblioteci de către Primăria Municipiului Iaşi este una din cele mai frumoase opere culturale.”

Într-un local din curtea mănăstirii Golia are loc deschiderea oficială a Bibliotecii municipalităţii. La eveniment au participat oficialităţile oraşului, personalităţi ale culturii, ca: Petre Andrei, Orest Tafrali, Ilie Bărbulescu, Octav Botez, I. Minea sau V. Râşcanu.

1943-1944

Biblioteca – ce deţinea peste 24.000 de volume – este mutată într-un local mai mare, pe strada Lăpuşneanu, deschizându-se pentru public „complet reorganizată” la 5 ianuarie 1944.

1950

Fondul de carte al bibliotecii se risipeşte din cauza ravagiilor războiului.

1950-1989

Biblioteca îşi reîncepe activitatea sub noua denumire de Biblioteca Regională Iaşi, în câteva săli modeste de la parterul Bibliotecii Universitare.

1950-1952

Trecută oficial în acte ca Bibliotecă regională, ea a fost cunoscută, vreme de aproape două decenii, ca Biblioteca „Ion Creangă”.

1952

Primul director din perioada postbelică: Rodica Langmantel.

1955

Fostul Palat Administrativ devine Palatul Culturii, iar Biblioteca Regională este mutată la parterul acestuia, în aripa stângă.

1956

Este înfiinţată o secţie muzicală, cu peste 2000 de discuri.

1958

Director: Traian Ţanea.

1960-1984

Director: Constantin Gâlea.

1960

Se pun bazele bibliografiei locale. Sunt introduse în circuitul informaţional: Anuarul bibliografic al Judeţului Iaşi; sintezele bibliografice: Judeţul Iaşi în presa din ţară şi Viaţa culturală a judeţului Iaşi.

Biblioteca este dotată cu mobilier nou, comandat la o Cooperativă specializată din Rădăuţi. Este introdus sistemul accesului liber la raft.

1963

A luat fiinţă „Studioul artelor”. Clubul „Prietenii muzicii” – program săptămânal de audiţii şi concerte muzicale, prelegeri de istoria muzicii – susţinut de George Pascu.

1968

Biblioteca Regională devine Biblioteca Judeţeană Iaşi, cu atribuţii metodice mai restrânse.

1983

Biblioteca a primit numele de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi. Au fost înfiinţate filialele „1 Mai” şi „Tătăraşi”, iar cele din cartierele Păcurari, Socola, Alexandru cel Bun fie au fost desfiinţate, fie au fost mutate în diferite spaţii.

1984-1988

Director: Victoria Andrieş.

1987

A fost reînfiinţată Filiala din Păcurari, care s-a adăugat celor trei existente din cartierele Tătăraşi, Nicolina şi Alexandru cel Bun.

1990

Director: Nicolae Busuioc.

Filiala „V. Alecsandri” din cartierul Nicolina este mutată într-un spaţiu nou. Biblioteca Judeţeană şi reţeaua de biblioteci comunale sunt reorganizate.

1991

A fost demarat programul „Schimb de bune practici între bibliotecile judeţene – Compartimentul metodic”.

1992

Are loc prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte Românească, în duplex Iaşi (octombrie) – Chişinău (aprilie; august).

1992-1998

Procesul de informatizare al bibliotecii parcurge o fază de experiment (1995-1998), având la bază programul ISIS, pe care s-au constituit bazele de date carte curentă şi retrospectivă şi utilizatori şi s-au efectuat tranzacţiile de împrumuturi.

1994

Filiala din cartierul „Alexandru cel Bun” este mutată într-un spaţiu nou.

1995

Studioul artelor este denumit Sala „George Pascu”, în amintirea profesorului şi muzicologului, care vreme de aproape patru decenii a susţinut „Audiţiile muzicale”.

1996

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” aniversează 75 de ani de la înfiinţare.

1997

Are loc prima ediţie a Simpozionului Naţional „Carte. Cultură. Cunoaştere”.

1998

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” şi Societatea de Limbă Română a Provinciei Voivodina (Republica Serbia) înfiinţează la Novi Sad (Republica Serbia), Centrul Cultural Românesc „Nichita Stănescu”. Sunt înfiinţate noi servicii moderne pentru public – Centrul de Informare Comunitară (C.I.C.) şi Centrul Marketing; Centrul de primire şi înscriere utilizatori, Oficiul de calcul. Este implementat noul sistem de evaluare a activităţii prin indicatori de performanţă – PROBIP 2000. Este introdus noul program de informatizare al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” şi se constituie baza de date a utilizatorilor; conversia bazelor de date din programul ISIS în TINLIB; prelucrarea curentă şi retrospectivă pe noul program; îngheţarea cataloagelor pe suport tradiţional.

2000

Procesul de modernizare a Bibliotecii, continuă cu introducerea codurilor de bare pentru întreg fondul de carte (Secţiile de împrumut pentru Adulţi şi Copii), elaborarea permiselor cu coduri de bare, utilizarea cititoarelor de coduri de bare; reluarea împrumutului în sistem automatizat pe noul program. Este înfiinţată Secţia de artă şi colecţii speciale „George Pascu”, care cuprinde „Colecţia George Pascu” şi „Sala de carte juridică”.

2001

august-noiembrie, director interimar: Mihaela Păruş.

Începe procesul de realizare, în sistem automatizat, a descrierii analitice (pe parte componentă) a periodicelor intrate în fondul bibliotecii (bibliografie locală, fişiere tematice, alte bibliografii). A fost demarat procesul de inventariere şi descriere, în sistem automatizat, a periodicelor existente şi a documentelor audio-vizuale.

Director: Elena Leonte.

2003

Este înfiinţat Centrul de referinţe electronice şi Internet

2004

Este inaugurat noul sediu al Bibliotecii Ateneu. Biblioteca este cooptată în proiectul de traducere a limbajului de indexare Rameau. Este demarat Proiectul de organizare a Reţelei Metropolitane, prin conectarea la sediul central a primei filiale municipale.

2005

Este inaugurat Compartimentul American Corner, în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti.

2008

Director interimar (februarie-mai): dr. Catinca Agache.

iunie: Director: Prof. univ. dr. Cătălin-Ion Bordeianu.

3 iunie: Este inaugurată Filiala „Mihai Codreanu” şi este deschis Centrul Internet pentru persoanele cu deficienţe de vedere, la sediul Filialei Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

5 septembrie: Sunt inaugurate Centrele Internet cu acces public gratuit de la sediul central şi de la filialele bibliotecii, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Bill & Melinda Gates”, prin Global Libraries, proiect administrat în România de către Fundaţia IREX, cu obiectivul declarat de a deschide asemenea centre în toate bibliotecile publice din România.

2009

iunie: Se reia apariţia Revistei Cronica, editată de Fundaţia Culturală Cronica şi de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Iaşi (Redactor-şef: Valeriu Stancu).

1 august: Lansarea programului „Clubul de vacanţă”, iniţiat de către Serviciul Programe Culturale, cu scopul atragerii copiilor către bibliotecă printr-o gamă diversificată de acţiuni: cursuri de limba engleză, desen, origami, vizionare filme pentru copii etc.

2010

Sediul central al Bibliotecii se mută temporar în sediul fabricii Moldomobila, datorită lucrărilor de reparaţie efectuate în Palatul Culturii.

2011

Consiliul Judeţean Iaşi, în baza Hotărârii nr.133/2011, instituie Premiul anual şi Diploma de Excelenţă pentru „Cel mai bun bibliotecar” şi „Cea mai bună bibliotecă publică” din judeţul Iaşi, care vor fi acordate în fiecare an, cu ocazia Zilei bibliotecarului din România.

23 aprilie: Premiul pentru cea mai bună bibliotecă publică din judeţul Iaşi şi Diploma de Excelenţă, au fost acordate Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, pentru întreaga activitate desfăşurată în folosul comunităţii.

2012 

Sediul central al Bibliotecii se mută în Galeriile Comerciale „Ştefan cel Mare”, din Bulevardul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi îşi reia funcţionarea începând cu data de 1 decembrie.

2013

10 ianuarie 2013 – redeschiderea compartimentului American Corner

aprilie 2013 – iunie 2018: Director: Dan-Nicolae Doboş

2 iunie 2013 – redeschiderea Sălii de Arte şi colecţii speciale

august 2013: relocarea Filialei „G. Ibrăileanu” din cartierul Păcurari într-un spaţiu accesibil locuitorilor din cartierele: Canta, Păcurari, Copou, Valea Lupului.

31 august – 3 septembrie 2013 – Salonul Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova din Chişinău, ediția a XXII-a: biblioteca primește Diploma de excelenţă pentru promovarea şi valorificarea moştenirii naţionale scrise

septembrie 2013 – deschiderea unui punct de împrumut la Spitalului de Neurochirurgie Iaşi

octombrie 2013 – deschiderea unui punct de împrumut la Centrul Cultural pentru Vârsta a Treia

30 octombrie 2013 – Conferinţa „Future Communities”, organizată de IREX România: biblioteca obține Premiul I la categoria „Programe pentru Educaţie”, pentru proiectul „E-tiquette, please – Cursuri de bune maniere online şi offline”

noiembrie 2013 – redeschiderea unui punct de împrumut la Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi

noiembrie 2013 – primul număr al revistei Asachiana, publicaţie de specialitate semestrială editată de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

2014

(Biblioteca are 7 puncte de împrumut la: Căminul de bătrâni „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Centrul de Plasament „Veniamin Costache”, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Iaşi, Spitalul de Neurochirurgie, Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi)

ianuarie 2014 – lansarea noului site al bibliotecii: www.bjiasi.ro

iunie 2014 – achiziționarea softului de bibliotecă eBibliophil

21 iunie 2014 – primea ediție a Concursului de volume colective de proză destinat elevilor „Ionel Teodoreanu” (festivitatea de premiere)

26 iunie 2014 – prima ediție a Festivalului „Teodorenii” / Simpozionul Naţional „Iaşii Teodorenilor” (în cadrul Festivalului Internațional al Educației Iași, ediția a II-a)

31 august – 4 septembrie 2014 – Salonul Internaţional de Carte Chişinău, ediţia a XXIII-a, organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova: biblioteca primește Premiul pentru valorificarea şi promovarea moştenirii naţionale scrise şi contribuţia la organizarea SIC 2014, iar revista Asachiana – Premiul „Biblos”

24 octombrie 2014 – Simpozionul „Mihail Sadoveanu – perioada ieşeană” (în cadrul Sărbătorilor Iașului)

2015

martie 2015 – prima ediție a Concursului interliceal cu ocazia Zilei Mondiale a Apei (partener: ApaVital Iaşi)

3-5 iunie 2015 – Simpozionul Naţional „Mijloace moderne de atragere a publicului in biblioteci”, ediţia a V-a, Brăila: biblioteca obține Premiul II pentru afişul „Take control of your camera”

iunie – septembrie 2015: Organizarea şi deschiderea Filialei Ionel Teodoreanu care asigură nevoile de lectură şi informare în special a locuitorilor din cartierele: Frumoasa, Nicolina şi a zonelor din afara oraşului, Ciurea Mogoşeşti

1 septembrie 2015 – inaugurarea Filialei „Ionel Teodoreanu” din cartierul Frumoasa

25-27 noiembrie 2015 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a II-a

2016

martie 2016 – Simpozionul „Zilele Ion Creangă”

14-17 aprilie 2016 – Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău, ediţia a XX-a, organizat Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă: biblioteca primește Premiul pentru cea mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei, pentru volumul „Sărbătoriţii din cetate: personalităţi ieşene”

mai – iunie 2016: Relocarea, reorganizarea secţiilor de Artă şi Împrumut carte pentru copii în spaţii mai generoase care au permis dezvoltarea lor. Astfel, în cadrul Sălii de Artă a fost alcătuit şi organizat un fond de referinţe iar la Biroul de împrumut carte pentru copii au fost înfiinţate: o sală de lectură şi o ludotecă.

mai 2016 – inaugurarea Ludotecii organizată în cadrul bibliotecii – Secția pentru copii

5-7 octombrie 2016 – Biblioteca organizează Conferința Naţională a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Ediția a XXVII-a, având ca tema „Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă şi digital”

24-26 noiembrie 2016 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a III-a: Sărbătoarea genurilor literare

2017

1 martie 2017 – inaugurarea Filialei „Ion Creangă”, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Cea de a şasea filială a bibliotecii s-a deschis cu un fond de 38.000 de volume din toate domeniile, ziare şi reviste. De asemenea, în cadrul filialei s-a înfiinţat şi o mediatecă cu peste 1.000 de filme în format DVD şi Blu-ray. Filiala „Ion Creangă“ asigură nevoile de lectură şi informare în special a locuitorilor din cartierele: Nicolina, Metalurgie şi a zonelor din afara oraşului precum Ciurea, Tomeşti, Mogoşeşti.

22 aprilie 2017 – „Gala cărții ieșene” (cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de autor și a Zilei Bibliotecarului din România)

mai 2017 – deschiderea unui punct de împrumut la Centrul Social cu destinație Multifuncțională „Bucuria” (aflat sub tutela Direcției de Asistență Comunitară Iași)

septembrie-octombrie 2017 – preluarea cărților bibliotecii medicale a Spitalului „Sf. Spiridon” (4000 u.b).

4-8 octombrie 2017 – prima ediție a secțiunii „Casa Fantasy”, la Filiala „Ion Creangă” (în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași FILIT, ediția a V-a)

7-9 decembrie 2017 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a IV-a: Povești cu vânători, pescari și gurmanzi

2018

februarie – martie 2018: organizarea şi deschiderea accesului către public a fondului de carte medicală în regim de consultare a documentelor, la sala de lectură.

19-25 martie 2018 – Campania „Hai pe NET!” 2018 (organizată de Fundația EOS, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România și Asociația APDETIC): biblioteca este premiată la categoria „Primul clic” pentru cel mai bun video

iulie 2018 – iulie 2023 – Director: Dan-Nicolae Doboş

iulie-decembrie 2018 – Ciclul de conferințe „Centenar” (proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale) a cuprins zece conferințe susținute de personalități ale mediului academic ieșean și național pe tema Centenarului Marii Uniri și au fost organizate în 10 comune din județul Iași cu sprijinul autorităților locale.

3-7 octombrie 2018 – „Casa Fantasy”, la Filiala „Ion Creangă” (în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția a VI-a)

6-8 decembrie 2018 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a V-a: Șaga, umorul și satira

decembrie 2018 – închiderea punctelor de împrumut de la Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Iaşi și Spitalul de Neurochirurgie

2018 – la editura bibliotecii apar volumele: Iulian Marcel Ciubotaru, Corespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi; Constantin Acozmei, 100 de ani de grafie românească; Diana Vrabie, Unirea din 1918 în presa din regiunea Moldovei; Constantin Dram, 100 de cărţi de acum 100 de ani, la Iaşi; Dumitru Şerban, Memoria oraşului, Vol. 1; Destine în zigzag, Antologie de proză a elevilor Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”; Calendar cultural. Aniversări, comemorări, evenimente 2018; Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2018; Scriitori și publiciști ieșeni. Aniversări și comemorări 2018.

2019

12 iulie 2019 – lansarea proiectului „Constelația bibliotecilor” (cofinanțat de AFCN). Proiectul a avut ca scop inovarea și diversificarea serviciilor de bibliotecă, prin înființarea unor cluburi de astronomie în cinci biblioteci din județul Iași (Cotnari, Deleni, Ceplenița, Belcești, Erbiceni și Șipote) și a fost implementat în perioada iulie – octombrie 2019.

iulie 2019 – închiderea Sălii de Arte şi colecţii speciale

august 2019 – închiderea Filialei „Ionel Teodoreanu” din cartierul Frumoasa

1 septembrie 2019 – 31 august 2022 – Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași este partener în Proiectul transnaționalT.L.o.R. –„The Love of Reading”, care s-a desfășurat ca parteneriat strategic între cinci unități școlare și două biblioteci din șase ţări: GymnasioKilkis din Grecia (coordonatorul proiectului), Myschool din Italia, IES Aguadulce din Spania, Gymnázium Praha 4 din Republica Cehă, Gymnasio Latsion din Cipru, Biblioteca de cercetare a Regiunii Moravia-Silezia din Ostrava, Republica Cehă şi Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iaşi. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – Parteneriate strategice pentru educația în școli (KA201-884F3C0F).

octombrie 2019 – deschiderea unui punct de împrumut în cadrul Centrului de Asistență medico-socială pentru persoane vârstnice din comuna Bivolari

2-6 octombrie 2019 – „Casa Fantasy”, la Filiala „Ion Creangă” (în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția a VII-a)

4-6 decembrie 2019 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a VI-a: Roman istoric / Istorii alternative

2019 – la editura bibliotecii apar volumele: Biblioteca arborilor – Parcuri dendrologice din Iaşi; Pentru o „cultură a râsului”. Forme ale comicului (coord. Constantin Dram); Dumitru Șerban, Memoria orașului, volumul II; Poveștile Iașului, povestiri despre Iași scrise de elevi de gimnaziu și liceu; Poemele Iașului, creații literare în versuri având autori elevi de gimnaziu și liceu; Revista Revistelor Școlare, creații reprezentative selectate din revistele școlare ieșene apărute în anul școlar 2018-2019.

2020

 1 octombrie 2020: Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi împlineşte 100 de ani de existenţă

8-9 decembrie 2020 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a VII-a (online): 100 de ani de la înființarea bibliotecii publice a Iașului

Revista Asachiana, premiată la categoria „Cea mai bună lucrare de specialitate (publicație serială)” de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România (premiu acordat pentru anul 2019)

2020 – la editura bibliotecii apar volumele: Un veac în slujba comunităţii: Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”; Tradiții din Zona Moldovei. Tradițiile Iașului; Poveștile Iașului. 2020, povestiri despre Iași scrise de elevi de gimnaziu și liceu; Poemele Iașului. 2020, creații literare în versuri având autori elevi de gimnaziu și liceu; Beatrice Sanda Bitere, Publicaţii periodice ieşene 1829-1906; Dumitru Şerban, Memoria oraşului, vol. III – Filoane etnice în istoria Iaşului: interviuri; Dumitru Şerban, Dialog cu istoria: interviuri, vol. I; Istorie, ficţiuni, istorii ficţionale, Ed. a 2-a, coordonator Constantin Dram; Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2021; Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. Aniversări și comemorări 2021; Calendar cultural 2021.

2021

20-24 octombrie 2021 – „Casa Fantasy”, la Filiala „Ion Creangă” (în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția a IX-a)

8-9 decembrie 2021 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a VIII-a (online): Bicentenar Alecsandri

2021 – la editura bibliotecii apar volumele: Cnstantin Dram, Iaşii scriitorilor; Poveștile Iașului. 2021, povestiri despre Iași scrise de elevi de gimnaziu și liceu; Poemele Iașului. 2021, creații literare în versuri având autori elevi de gimnaziu și liceu; Dumitru Şerban, Dialog cu istoria: interviuri, vol. II; Dumitru Şerban, Dialog cu istoria: interviuri, vol. III; Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2021; Calendar cultural 2022; Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. Aniversări și comemorări. 2022; Anuarul Bibliografic al judeţului Iaşi 2011 – articole din publicaţii periodice; Apariţii editoriale ieşene 2019 – bibliografie.

2022

19-23 octombrie 2022 – „Casa Fantasy”, la Filiala „Ion Creangă” (în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția a X-a)

4 noiembrie 2022 – Conferințele BJ Iași cu tema Răbdarea Timpului – Centenar „Marin Preda”: sesiune de comunicări și conferințe dedicate Centenarului nașterii scriitorului Marin Preda.

15 decembrie 2022 – Festivitatea de premiere a câștigătorilor edițiilor cu numărul 4 ale concursurilor „Poemele Iaşului” și „Poveștile Iașului”.

16 decembrie 2022Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursul de creaţie literară în limba engleză „Winter Wonderland”, Ediția a XII-a.

14-16 decembrie 2022 – Festivalul „Teodorenii”, ediţia a IX-a: Literatura memorialistică

2022 – la editura bibliotecii apar volumele: Răbdarea timpului. Centenar Marin Preda (coord.: Constantin Dram); Dumitru Şerban, Tradiţii. De la cotidian la ancestral: interviuri, Vol. 1; Dumitru Şerban, Tradiţii. De la cotidian la ancestral: interviuri, Vol. 2; Poveștile Iașului. 2022, povestiri despre Iași scrise de elevi de gimnaziu și liceu; Poemele Iașului. 2022, creații literare în versuri având autori elevi de gimnaziu și liceu; Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2023; Apariţii editoriale ieşene 2022 – bibliografie; Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. Aniversări și comemorări. 2023.

2023

22 martie 2023 – are loc ediția a IX-a a concursului de cultură generală organizat de Ziua Mondială a Apei, având ca temă „Marea Neagră – istorie, geografie, artă, literatură (partener ApaVital)

1 iulie 2023 – la Chișinău are loc finala ediției a XXXIII-a a Concursului transfrontalier „La Izvoarele Înțelepciunii”, ediție dedicată scriitoarei Ana Blandiana. Concursul este organizat în parteneriat cu Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a Republicii Moldova.

4 COMENTARII

    • Bună ziua

      Dacă este vorba despre termenul de restituire, acesta se prelungeşte automat, cât timp este suspendată activitatea cu publicul.
      Dacă este o problemă de altă natură, puteţi telefona la Telefon secretariat: (+4) 0332 110044

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here