Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

1920

La 1 octombrie, Primăria Municipiului Iaşi aprobă constituirea Societăţii Culturale „Muzeul Oraşului Iaşi” şi a Bibliotecii municipalităţii, la propunerea unor personalităţi, între care: Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N. A. Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta. A fost instalată la început împreună cu Muzeul, într-o clădire ce aparţinuse Direcţiei Societăţii Invalizilor.

1924-1926

N.A. Bogdan alcătuieşte primul catalog al bibliotecii.

1935

Biblioteca municipalităţii devine o instituţie de sine stătătoare, cu un buget propriu.

1936-1945

Biblioteca este condusă de Rudolf Şuţu.

1937

La 1 iulie, istoricul N. Iorga, unul dintre importanţii donatori de cărţi (574 vol.), vizitează biblioteca şi consemnează: „întemeierea acestei biblioteci de către Primăria Municipiului Iaşi este una din cele mai frumoase opere culturale.”

Într-un local din curtea mănăstirii Golia are loc deschiderea oficială a Bibliotecii municipalităţii. La eveniment au participat oficialităţile oraşului, personalităţi ale culturii, ca: Petre Andrei, Orest Tafrali, Ilie Bărbulescu, Octav Botez, I. Minea sau V. Râşcanu.

1943-1944

Biblioteca – ce deţinea peste 24.000 de volume – este mutată într-un local mai mare, pe strada Lăpuşneanu, deschizându-se pentru public „complet reorganizată” la 5 ianuarie 1944.

1950

Fondul de carte al bibliotecii se risipeşte din cauza ravagiilor războiului.

1950-1989

Biblioteca îşi reîncepe activitatea sub noua denumire de Biblioteca Regională Iaşi, în câteva săli modeste de la parterul Bibliotecii Universitare.

1950-1952

Trecută oficial în acte ca Bibliotecă regională, ea a fost cunoscută, vreme de aproape două decenii, ca Biblioteca „Ion Creangă”.

1952

Primul director din perioada postbelică: Rodica Langmantel.

1955

Fostul Palat Administrativ devine Palatul Culturii, iar Biblioteca Regională este mutată la parterul acestuia, în aripa stângă.

1956

Este înfiinţată o secţie muzicală, cu peste 2000 de discuri.

1958

Director: Traian Ţanea.

1960-1984

Director: Constantin Gâlea.

1960

Se pun bazele bibliografiei locale. Sunt introduse în circuitul informaţional: Anuarul bibliografic al Judeţului Iaşi; sintezele bibliografice: Judeţul Iaşi în presa din ţară şi Viaţa culturală a judeţului Iaşi.

Biblioteca este dotată cu mobilier nou, comandat la o Cooperativă specializată din Rădăuţi. Este introdus sistemul accesului liber la raft.

1963

A luat fiinţă „Studioul artelor”. Clubul „Prietenii muzicii” – program săptămânal de audiţii şi concerte muzicale, prelegeri de istoria muzicii – susţinut de George Pascu.

1968

Biblioteca Regională devine Biblioteca Judeţeană Iaşi, cu atribuţii metodice mai restrânse.

1983

Biblioteca a primit numele de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi. Au fost înfiinţate filialele „1 Mai” şi „Tătăraşi”, iar cele din cartierele Păcurari, Socola, Alexandru cel Bun fie au fost desfiinţate, fie au fost mutate în diferite spaţii.

1984-1988

Director: Victoria Andrieş.

1987

A fost reînfiinţată Filiala din Păcurari, care s-a adăugat celor trei existente din cartierele Tătăraşi, Nicolina şi Alexandru cel Bun.

1990

Director: Nicolae Busuioc.

Filiala „V. Alecsandri” din cartierul Nicolina este mutată într-un spaţiu nou. Biblioteca Judeţeană şi reţeaua de biblioteci comunale sunt reorganizate.

1991

A fost demarat programul „Schimb de bune practici între bibliotecile judeţene – Compartimentul metodic”.

1992

Are loc prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte Românească, în duplex Iaşi (octombrie) – Chişinău (aprilie; august).

1992-1998

Procesul de informatizare al bibliotecii parcurge o fază de experiment (1995-1998), având la bază programul ISIS, pe care s-au constituit bazele de date carte curentă şi retrospectivă şi utilizatori şi s-au efectuat tranzacţiile de împrumuturi.

1994

Filiala din cartierul „Alexandru cel Bun” este mutată într-un spaţiu nou.

1995

Studioul artelor este denumit Sala „George Pascu”, în amintirea profesorului şi muzicologului, care vreme de aproape patru decenii a susţinut „Audiţiile muzicale”.

1996

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” aniversează 75 de ani de la înfiinţare.

1997

Are loc prima ediţie a Simpozionului Naţional „Carte. Cultură. Cunoaştere”.

1998

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” şi Societatea de Limbă Română a Provinciei Voivodina (Republica Serbia) înfiinţează la Novi Sad (Republica Serbia), Centrul Cultural Românesc „Nichita Stănescu”. Sunt înfiinţate noi servicii moderne pentru public – Centrul de Informare Comunitară (C.I.C.) şi Centrul Marketing; Centrul de primire şi înscriere utilizatori, Oficiul de calcul. Este implementat noul sistem de evaluare a activităţii prin indicatori de performanţă – PROBIP 2000. Este introdus noul program de informatizare al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” şi se constituie baza de date a utilizatorilor; conversia bazelor de date din programul ISIS în TINLIB; prelucrarea curentă şi retrospectivă pe noul program; îngheţarea cataloagelor pe suport tradiţional.

2000

Procesul de modernizare a Bibliotecii, continuă cu introducerea codurilor de bare pentru întreg fondul de carte (Secţiile de împrumut pentru Adulţi şi Copii), elaborarea permiselor cu coduri de bare, utilizarea cititoarelor de coduri de bare; reluarea împrumutului în sistem automatizat pe noul program. Este înfiinţată Secţia de artă şi colecţii speciale „George Pascu”, care cuprinde „Colecţia George Pascu” şi „Sala de carte juridică”.

2001

august-noiembrie, director interimar: Mihaela Păruş.

Începe procesul de realizare, în sistem automatizat, a descrierii analitice (pe parte componentă) a periodicelor intrate în fondul bibliotecii (bibliografie locală, fişiere tematice, alte bibliografii). A fost demarat procesul de inventariere şi descriere, în sistem automatizat, a periodicelor existente şi a documentelor audio-vizuale.

Director: Elena Leonte.

2003

Este înfiinţat Centrul de referinţe electronice şi Internet

2004

Este inaugurat noul sediu al Bibliotecii Ateneu. Biblioteca este cooptată în proiectul de traducere a limbajului de indexare Rameau. Este demarat Proiectul de organizare a Reţelei Metropolitane, prin conectarea la sediul central a primei filiale municipale.

2005

Este inaugurat Compartimentul American Corner, în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti.

2008

Director interimar (februarie-mai): dr. Catinca Agache.

iunie: Director: Prof. univ. dr. Cătălin-Ion Bordeianu.

3 iunie: Este inaugurată Filiala „Mihai Codreanu” şi este deschis Centrul Internet pentru persoanele cu deficienţe de vedere, la sediul Filialei Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

5 septembrie: Sunt inaugurate Centrele Internet cu acces public gratuit de la sediul central şi de la filialele bibliotecii, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Bill & Melinda Gates”, prin Global Libraries, proiect administrat în România de către Fundaţia IREX, cu obiectivul declarat de a deschide asemenea centre în toate bibliotecile publice din România.

2009

iunie: Se reia apariţia Revistei Cronica, editată de Fundaţia Culturală Cronica şi de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Iaşi (Redactor-şef: Valeriu Stancu).

1 august: Lansarea programului „Clubul de vacanţă”, iniţiat de către Serviciul Programe Culturale, cu scopul atragerii copiilor către bibliotecă printr-o gamă diversificată de acţiuni: cursuri de limba engleză, desen, origami, vizionare filme pentru copii etc.

2010

Sediul central al Bibliotecii se mută temporar în sediul fabricii Moldomobila, datorită lucrărilor de reparaţie efectuate în Palatul Culturii.

2011

Consiliul Judeţean Iaşi, în baza Hotărârii nr.133/2011, instituie Premiul anual şi Diploma de Excelenţă pentru „Cel mai bun bibliotecar” şi „Cea mai bună bibliotecă publică” din judeţul Iaşi, care vor fi acordate în fiecare an, cu ocazia Zilei bibliotecarului din România.

23 aprilie: Premiul pentru cea mai bună bibliotecă publică din judeţul Iaşi şi Diploma de Excelenţă, au fost acordate Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, pentru întreaga activitate desfăşurată în folosul comunităţii.

2012 

Sediul central al Bibliotecii se mută în Galeriile Comerciale „Ştefan cel Mare”, din Bulevardul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi îşi reia funcţionarea începând cu data de 1 decembrie.

2013  

aprilie: Director: Dan-Nicolae Doboş.

2020  

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi împlineşte 100 de ani de existenţă.

4 COMENTARII

    • Bună ziua

      Dacă este vorba despre termenul de restituire, acesta se prelungeşte automat, cât timp este suspendată activitatea cu publicul.
      Dacă este o problemă de altă natură, puteţi telefona la Telefon secretariat: (+4) 0332 110044

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here