Acasă Editură „Implicarea voluntarilor în dezvoltarea biodiversității parcurilor” – Oana Viorica CIOBANU, Roxana Mihaela...

„Implicarea voluntarilor în dezvoltarea biodiversității parcurilor” – Oana Viorica CIOBANU, Roxana Mihaela ANGHEL

68
0

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV Iaşi, SC APAVITAL SA Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi și Liceul Tehnologic „Petru Poni” au avut ca preocupare permanentă realizarea unor proiecte care să susţină colaborarea educaţională în comunitatea ieşeană prin realizarea unei legături strânse între elevi, studenţi şi profesori. Remarcând beneficiile acestei legături între zona educaţională şi ştiinţifică şi cea de dezvol­ta­re non‑formală, demersul partenerial de faţă oferă posibilitatea atingerii unui nivel ridicat de performanţă tehnică şi didactică. Principalele activităţi practice desfăşurate în cadrul proiectelor vizează tehnologiile de cultivare a unor plante, plantare şi îngrijire, importanţa conceptului de biodiversitate şi a parcurilor dendrologice din oraşul Iaşi, pledoarie pentru protejarea mediului.

 

Voluntariatul este o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi.

Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale. De aceea, de foarte multe ori, voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Voluntariatul subliniază latura practică a sistemului de învăţare, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în astfel de activităţi.

Proiectul „Biblioteca arborilor” concretizează colaborarea între instituţii din domeniile literar-ştiinţific şi educaţional, având multiple valenţe culturale, educative şi profesionale. Ne‑am propus să oferim elevilor din liceele ieşene, , studenţilor şi absolvenţilor de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Me­dicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Facultatea de Horticultu­ră şi de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi oportunitatea afirmării profesio­nale şi a orientării în carieră prin cunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor de lu­cru în echipă, în cadrul educaţiei şi dezvoltării nonformale oferite de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. Grupul ţintă direct este alcătuit din elevii de la profilul protecţia mediului, clasele IX-XII, de la Liceul Tehnologic „Petru Poni”, studenţi ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Horticultură.

Etapele proiectului, aflat la cea de‑a III‑a ediţie, au vizat:

  • Catalogarea arborilor şi arbuştilor identificaţi în ediţia precedentă
  • Întocmirea fişelor de monitorizare ale arborilor
  • Sesiuni de informare cu elevi şi cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi
  • Studiu bibliografic asupra unor legende legate de speciile arborilor şi arbuştilor identificaţi
  • Elaborarea broşurii „Parcul dendrologic ApaVital Iaşi”

Prima activitate a fost desfăşu­rată în cadrul Liceului Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi, unde ele­vii de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” au participat la prelegerea „Analiza SWOT la APA­VITAL Iaşi” susţinută de volun­tara bibliotecii Marinela Bucă­ta­ru de la Facultatea de Horticultură.

Întâlnirea a reprezentat o pledoarie pentru o altă modalitate de protejare a mediului înconjurător prin dezvoltarea unor locuri de recreere (fig. 1).

Fig. 1. Prelegere „Analiza SWOT la APAVITAL Iaşi”

De Ziua Europeană a Parcurilor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi şi „ApaVital” Iaşi au organizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Facultatea de Horticultură şi Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi o prezentare în cadrul proiectului „Biblioteca arborilor” (fig. 2). Marinela Bucătaru, studentă la Facultatea de Horticultură, a expus modelul peisagistic al viitorului Parc dendrologic ApaVital.

Fig. 2. Ziua Europeană a Parcurilor

Ecolog Ramona Ciobanu ne‑a vorbit despre Ziua Biodiversităţii (22 mai) şi Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale. Ing. Roxana Anghel de la Facultatea de Horti­cul­tură a expus împreună cu bibliograful următoarea etapă a acestui proiect: găsirea şi dezvoltarea unor poveşti şi povestiri despre arborii şi arbuştii identificaţi în ediţia precedentă.

La întâlnirea desfăşurată la Facultatea de Horticultură, în laboratorul de monitorizare, ing. Roxana Anghel a coordonat studenţii de la profilul Protecţia Mediului şi alături de reprezentantul Agenţiei de Mediu au descifrat modalitatea de catalogare a arborilor şi arbuştilor identificaţi în ediţia precedentă în parcul dendrologic S.C. APA­VITAL (fig. 3).

Fig. 3. Catalogarea arborilor şi arbuştilor

Studenţii care vor fi voluntari ai bibliotecii la manifestările următoare vor explica elevilor de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” al Liceului Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi cum să conlucreze la etapele viitoare ale proiectului.

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi a organizat activitatea „Biblioteca arborilor” – Colaborare interinstituţională în proiecte – schimb de bune practici, care s‑a desfăşurat la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi (fig. 4).

Fig. 4. Colaborare interinstituţională în proiecte – schimb de bune practici

Elevii de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului”, clasele a X‑a, au contribuit activ la această întâlnire prin întrebări şi opinii personale. Reprezentanţii S.C. APAVITAL Iaşi şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi au punctat momentele importante ale colaborării cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi.

Activitatea Ziua biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor s‑a desfăşurat în sala de festivităţi de la ApaVital Iaşi.

Reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi au vorbit despre importanţa biodiversităţii şi impactul transformărilor pe care le poate aduce poluarea asupra omului, sănătăţii şi a vieţii. Reprezentantul ApaVital Iaşi a descris pe scurt modalităţile de tratare şi epurare a apei de la staţiile aflate în subordinea societăţii şi a împărţit materiale promoţionale (fig. 5).

Fig. 5. Ziua biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor

Ziua Europeană a Parcurilor este o iniţiativă lansată în 1999 de Federaţia EUROPARC şi marchează data de 24 mai 1909, când Suedia a anunţat înfiinţarea primelor parcuri naţionale din Europa, cu scopul de a trage un semnal de alarmă în protejarea naturii copleşite de valul de tehnologizare.

Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi alături de Facultatea de Horticultură şi Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi au prezentat etapele anterioare ale activităţilor din cadrul proiectului „Biblioteca Arborilor” şi activităţile ce au avut loc în parcul dendrologic, finalizate prin editarea unei broşuri informative (fig. 6).

 

 

 

 

Concluzii

  1. Aceste activităţi din cadrul proiectului au lărgit orizontul ştiinţific şi cultural al elevilor şi studenţilor prin cunoaşterea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate.
  2. Au dezvoltat abilităţile de comunicare.
  3. S‑au pus în valoare tehnici ştiinţifice noi, contemporane.
  4. Cercurile şi activităţile organizate în cadrul acestui proiect constituie o modalitate de valorificare a colaborării instituţionale între bibliotecă, universităţi şi liceele ieşene, cu beneficii educaţionale aduse întregii comunităţi.

 

Mulţumim tuturor participanţilor, colaboratorilor, voluntarilor şi celor implicaţi, care au făcut posibilă realizarea acestui proiect!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here