Acasă Coordonare și îndrumare metodică Zi metodică la Biblioteca „Nicolae Labiș” Bivolari

Zi metodică la Biblioteca „Nicolae Labiș” Bivolari

110
0

Tema I: Biblioteca publică și accesarea programelor cu finanțare  europeană

Tema II: Eurodesk: Cine? Ce ? De ce ? Pentru ce ?

  • Biblioteca publică și accesarea programelor cu finanțare europeană – Aurica Dvoracic, Coordonator CCÎM și Expert consultant în fonduri structurale
  • Eurodesk: Cine? Ce? De ce ? Pentru ce ? – Aurica Dvoracic, Coordonator CCIM și Multiplicator Eurodesk

Ziua Metodică din 05.09.2019, s-a desfășurat în același climat profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei.

Temele abordate au fost primite cu interes de participanți care s-au implicat nu doar profesional, ci și emoțional.

Discuțiile profesionale s-au desfășurat într-o atmosferă de încredere, profesionalism și căldură umană, în spațiul modern al bibliotecii publice din Bivolari, spațiu conform standardelor europene.

Tema I am tratat-o începând un dialog cu colegii din bibliotecile comunale pe subiectul diferențelor și caracteristicilor comune dintre programe și proiecte, după care am discutat despre elementele componente ale scrierii unui proiect în vederea accesării programelor cu finanțare europeană, definind și formulând cu titlu de exemplu scopul unui proiect cultural sau obiectivul/le generale, obiectivele specifice, grupul țintă (beneficiari direcți și beneficiari indirecți), activitățile proiectului și rezultatele acestuia. De asemenea le-am recomandat pagina de facebook Informare comunitară a bibliotecii județene unde găsesc toate apelurile programelor europene de finanțare la zi! După lămurirea teoretică a primelor elemente esențiale ale unui proiect, cei patru colegi au redactat o propunere de proiect stabilindu-i scopul, obiectivele specifice, activitățile iar restul … la următoarea întâlnire.

Aurica Dvoracic, în calitate de coordonator, le-a amintit colegilor că în anul 2020 Biblioteca județeană “Gh. Asachi” împlinește 100 de ani, ceea ce va însemna elaborarea unor publicații în care ar fi bine să-și aibă locul cuvenit și bibliotecile municipale, orășenești și comunale care împlinesc această vârstă, ceea ce presupune realizarea de către fiecare bibliotecar comunal a unei fișe a bibliotecii și trimiterea acesteia către coordonatorul comisiei. O altă chestiune importantă este elaborarea de către colegii din bibliotecile comunale a unor articole despre activitățile pe care le desfășoară atât pentru Revista „Asachiana” cât și pentru Revista de Biblioteconomie și Știința Informării, elaborată de Biblioteca Națională, la rugămintea expresă a redactorului șef a acesteia din urmă, doamna Anca Moraru.

O altă chestiune importantă care s-a discutat a fost înscrierea colegilor prezenți în Asociația ANBPR-Filiala Iași, care s-a făcut prin completarea și semnarea Adeziunilor la aceasta.

De asemenea, Aurica Dvoracic le-a adus la cunoștință celor prezenți faptul că din mai 2018, biblioteca județeană a devenit oficial Multiplicator Eurodesk și în felul acesta informația europeană pertinentă ajunge și mai rapid la beneficiarii săi. Mai mult, Tema II: Eurodesk: Cine? Ce? De ce? Pentru ce? oferă informații punctuale despre rețeaua de informare europeană pentru tineri și pentru cei care lucrează cu tinerii, Eurodesk, contribuind în același timp la întărirea parteneriatului bibliotecă publică comunală – școală din comunitate și constituindu-se într-o bază pentru viitoare proiecte de mobilitate ERASMUS+ !

Pe lângă rolul informațional, un alt rol al bibliotecii publice, acela de formator în domeniul accesării programelor cu finanțare europeană, s-a relevat din plin atât prin introducerea în domeniul managementului proiectului cât și prin cunoașterea aprofundată a Eurodesk – rețeaua de informare europeană pentru tineri.

Schimbul de informații și cunoștințe a fost generos și benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Bivolari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here