Acasă Coordonare și îndrumare metodică Zi metodică la Biblioteca Comunală Victoria

Zi metodică la Biblioteca Comunală Victoria

79
0

Tema I: Protecția datelor cu caracter personal în biblioteca publică

Tema II: Eurodesk: Cine? Ce ? De ce ? Pentru ce ?

  • Protecția datelor cu caracter personal în bibliotecă – Bogdan-Theodor Durac, juristul bibliotecii, Roxana-Cătălina Cozmiuc, Șefa Biroului de Împrumut Carte pentru Copii și Aurica Dvoracic, Coordonator CCÎM

 

  • Eurodesk: Cine? Ce? De ce ? Pentru ce ? – Aurica Dvoracic, Coordonator CCIM și Multiplicator Eurodesk

 

 

 

Concluzii:

Ziua Metodică din 18.07.2019, s-a desfășurat în același climat profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei.

Temele abordate au fost primite cu interes de participanți care s-au implicat nu doar profesional, ci și emoțional.

Discuțiile profesionale s-au desfășurat într-o atmosferă de încredere, profesionalism și căldură umană, în spațiul generos alocat bibliotecii publice din Victoria, spațiu conform standardelor europene dar cu un fond de carte neactualizat de cel puțin 15 ani ! Nu intră în preocupările domnului primar !

Colegii noștri, Bogdan-Theodor Durac și Roxana-Cătălina Cozmiuc ne-au vorbit despre faptul că începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR), regulament care este aplicat de toate statele Uniunii Europene și, punctual, ce înseamnă acest lucru pentru noi, bibliotecarii și pentru colaboratorii noștri.

Tema I s-a dezbătut pe larg, colegii noștri prezentând în detaliu toate etapele care trebuie parcurse în implementarea GDPR în activitațile din bibliotecile noastre, oferind și exemple concrete (Anunțul și Matricea GDPR pentru biblioteci); informarea afișată în spațiul bibliotecii județene privind GDPR-ul și au narat câteva exemple de situații delicate în raport cu unii utilizatori care refuză să semneze acest acord atașat fișelor de înscriere și a sugerat anumite moduri de abordare a acestora pentru evitarea conflictelor. S-au multiplicat atât modelul de informare privind GDPR-ul care e necesar sa fie afișat la loc vizibil în fiecare bibliotecă precum și fluturașul cu acordul ce urmează a fi semnat de utilizatori în momentul înscrierii în bibliotecă.

În ceea ce mă privește, în calitate de coordonator, le-am amintit colegilor mei că în anul 2020, Biblioteca județeană “Gh. Asachi” împlinește 100 de ani, ceea ce va însemna elaborarea unor publicații în care ar fi bine să-și aibă locul cuvenit și bibliotecile municipale, orășenești și comunale care împlinesc această vârstă, ceea ce presupune realizarea de către fiecare bibliotecar comunal a unei fișe a bibliotecii și trimiterea acesteia către coordonatorul comisiei. O altă chestiune importantă este elaborarea de către colegii din bibliotecile comunale a unor articole despre activitățile pe care le desfășoară atât pentru Revista bibliotecii județene Asachiana cât și pentru Revista de Biblioteconomie și Știința Informării, elaborată de Biblioteca Națională, la rugămintea expresă a redactorului șef a acesteia din urmă, doamna Anca Moraru.

O altă chestiune importantă pe care am discutat-o s-a referit la înscrierea colegilor prezenți în Asociația ANBPR-Filiala Iași, care s-a făcut prin completarea și semnarea Adeziunilor la aceasta.

De asemenea, le-am adus la cunoștință faptul că din mai 2018, biblioteca județeană a devenit oficial Multiplicator Eurodesk și în felul acesta informația europeană pertinentă ajunge și mai rapid la beneficiarii săi. Mai mult, Tema II: Eurodesk: Cine? Ce ? De ce ? Pentru ce ? oferă informații punctuale despre rețeaua de informare europeană pentru tineri și pentru cei care lucrează cu tinerii, Eurodesk, contribuind în același timp la întărirea parteneriatului bibliotecă publică comunală – școală din comunitate și constituindu-se într-o bază pentru viitoare proiecte de mobilitate ERASMUS+ ! Atât colega noastră de la biblioteca-gazdă, doamna Adriana Grădinaru cât și colega noastră din Popricani, doamna Mihaela Tanasă, au primit un material de sinteză (3 foi) despre ce este Eurodesk, programele de mobilitate europene etc. în timp util, în vederea documentării până la întâlnirea de astăzi.

Pe lângă rolul informațional, un alt rol al bibliotecii publice, acela de stimulator al mobilităților internaționale, s-a relevat din plin prin cunoașterea aprofundată a Eurodesk – rețeaua de informare europeană pentru tineri.

Schimbul de informații și cunoștințe a fost generos și benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Victoria.

Mulțumim colegului nostru Florin Șova atât pentru fotografiile realizate pe parcursul Zilei metodice precum și pentru transportul în condiții de siguranță.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here