Acasă Coordonare și îndrumare metodică Zi metodică la Biblioteca Comunală Ungheni

Zi metodică la Biblioteca Comunală Ungheni

165
0

Tema I: Metode de atragere a non publicului în bibliotecă. Atelier.

Scopul: În cadrul fiecărei comunități servite de biblioteca publică există categorii diferențiate de utilizatori. Pentru a răspunde nevoilor acestora, bibliotecile țin seama de specificul psiho-social al fiecăruia. Dar acțiunea culturală și socială a bibliotecii are în vedere și ceea ce se numește non-publicul, adică pe acei membri ai comunității care, fiind lipsiți de educație sau din diverse alte motive, nu frecventeaza biblioteca.

Tema II: Legislația care privește activitatea bibliotecilor publice și a bibliotecarilor

Scopul: Conform Legii bibliotecilor nr. 334/31 mai 2002, biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică.

 Locația: Biblioteca publică comunală din Ungheni

Data: 19.04.2018

Participanți: 10 (6 bibliotecari din bibliotecile publice comunale – Ungheni, Aroneanu, Țuțora, Holboca, Dobrovăț, Bârnova – și 4 membri ai Comisiei de Coordonare și Îndrumare Metodică de la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași).

Concluzii:

Ziua Metodică din 19.04.2018, s-a desfășurat în climatul profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei. Temele abordate au fost primite cu interes de participanți, care s-au implicat nu doar profesional, ci și emoțional. Din nefericire, condițiile în care își desfășoară activitatea unele dintre colegele noastre bibliotecare nu le permite diversificarea serviciilor de bibliotecă, atât de necesare pentru atragerea de noi utilizatori.

În ceea ce privește legislația de bibliotecă, unele dintre subiectele atinse au fost: achizițiile, salarizare, metode de autofinanțare etc.

Schimbul de informații și cunoștințe a fost generos și benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Plugari.

Mulțumim doamnei bibliotecare Tinca Ilie pentru ospitalitate, implicare și pasiunea de care dă dovadă în desfășurarea meseriei de bibliotecar, în pofida greutăților pe care le întâmpină.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here