Acasă Coordonare și îndrumare metodică Zi metodică la Biblioteca Comunală Comarna

Zi metodică la Biblioteca Comunală Comarna

240
0

Tema: Metode de atragere a non publicului în bibliotecă. Atelier.

Scopul: îndeplinirea eficientă a misiunii bibliotecilor, aceea de “acces la orice materiale purtătoare de informaţii şi cunoaştere; îndrumare pentru utilizarea lor într-o manieră eficientă, care să contribuie la rezolvarea nevoilor intelectuale, sociale, culturale, de informare comunitară şi de recreere ale tuturor membrilor comunităţii locale; susţinerea învăţământului oficial, a studiul individual la orice nivel şi a proceselor de educaţie permanentă şi de deschidere către toate domeniile cunoaşterii”.

Locația: Biblioteca publică comunală Comarna cu sediul în Osoi.

Data: 26.07.2018

Participanți: 11 (7 bibliotecare din bibliotecile publice comunale, 3 membri ai Comisiei de Coordonare și Îndrumare Metodică de la Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” Iași și 1 invitat, doamna Daniela Andrei, viceprimarul Comunei Comarna ).

Structura și desfășurarea atelierului:     

  1. Sesiunea teoretică: prezentarea aspectelor teoretice ale problematicii tratate.

Pasul 1: Definirea conceptelor de public și non public – Chestionar

Pasul 2: Clasificarea tipurilor de publicuri și non publicuri

  1. Sesiunea practică: exersarea identificării atât a categoriilor de non publicuri, precum și a metodelor de atragere a acestora în bibliotecă.

Pasul 3: Identificarea tipurilor de publicuri și non publicuri existente în cele șase comunități – Chestionar

Pasul 4: Identificarea metodelor de atragere a non publicului în comunitățile mai sus menționate – Chestionar

Sinteza metodelor identificate de către colegele noastre din cele 7 biblioteci publice prezente: Comarna, Filiala Comarna, Costuleni, Cozmești, Gorban, Grozești și Răducăneni.

  1. Comunicare / colaborare cu reprezentanții instituțiilor din comunitate.
  2. Cluburi „Gospodina”.
  3. Discuții în particular cu persoane care frecventează biblioteca.
  4. Activități pe diverse teme cu invitați specialiști.
  5. Șezători tematice.
  6. Ateliere de creație (cusături etc.).
  7. Publicitate pe Internet.

Moderatorul atelierului: coordonatorul CCÎM, Aurica Dvoracic ajutată de ceilalți doi membri ai comisiei, Cornel Tudorachi și Bogdan-Theodor Durac.

Concluzii :

Ziua Metodică din 26.07.2018, s-a desfășurat în același climat profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei. Tema abordată a fost primită cu interes de participanți care s-au implicat nu doar profesional, ci și emoțional.

Discuțiile profesionale s-au desfășurat într-o atmosferă de încredere și profesionalism în spațiul alocat bibliotecii publice comunale  din Comarna iar din discuția cu doamna viceprimar Daniela Andrei am realizat că activitatea și susținerea bibliotecii reprezintă una dintre preocupările permanente ale domniei sale.

Colegul nostru, Bogdan-Theodor Durac ne-a vorbit despre condițiile juridice pe care trebuie să le îndeplinească colegii care doresc să susțină examenele de promovare în grad profesional imediat superior și despre faptul că începând cu 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR), regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene și ce înseamnă acest lucru pentru noi, bibliotecarii și pentru colaboratorii noștri.

Colegul nostru, Cornel Tudorachi, Șef Depozit și Săli de lectură, le-a vorbit colegelor noastre despre donațiile de carte în vederea actualizării fondului informațional al bibliotecilor comunale.

Le-a fost adus la cunoștință faptul că din mai 2018, biblioteca județeană a devenit oficial Multiplicator Eurodesk și în felul acesta informația europeană pertinentă ajunge și mai rapid la beneficiarii săi. Fiecare colegă va primi un material de sinteză (2 foi) despre ce este Eurodesk, programele de mobilitate europene etc. De asemenea, le-am anunțat noua structură a Asociației ANBPR Filiala Iași, invităndu-le să devină membre ale acesteia.

Ziua metodică s-a încheiat cu regretul că timpul a trecut foarte repede și încă mai erau atâtea de spus !

Fiecărei colege i s-au predat câte 20 de exemplare din revista Convorbiri literare pentru completarea colecțiilor de periodice ale bibliotecilor lor, conform Proceselor verbale încheiate.

Schimbul de informații și cunoștințe a fost generos și benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Comarna. Fotografiile realizate de colegul nostru, Cornel Tudorachi ilustrează o parte din activitatea acestei zile metodice și starea fizică a bibliotecii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here