Acasă Coordonare și îndrumare metodică Zi Metodică la Biblioteca Comunală Heleșteni

Zi Metodică la Biblioteca Comunală Heleșteni

75
0

Tema: Statistica de bibliotecă

Scopul: Colectarea unor date statistice şi a altor tipuri de date ce descriu activitatea bibliotecii şi analizarea acestor date în scopul evaluării performanţei sau, cu alte cuvinte, compararea a ceea ce face biblioteca (performanţă) cu ceea ce trebuie să facă (misiune) şi cu ceea ce vrea să realizeze (scopuri).

Locația: Biblioteca publică comunală Heleșteni

Data: 19.10.2017

Participanți: 8 (5 bibliotecari din bibliotecile publice comunale și 3 membri ai Comisiei de Coordonare și Îndrumare Metodică de la Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” Iași).

 

Prezentări: 4

Introducere în tematica ce urmează a fi dezbătută – Bibliograf Aurica Dvoracic

Comentarea Chestionarului statistic CULT.1 – Șef Serviciu Săli de lectură și Depozit Bogdan-Nicolae Ghiurco

Prezentarea evidenței statistice zilnice  – Florina Mînzu – Șef Birou Împrumut pentru Adulți

Prezentarea și comentarea Statisticilor Paginii de facebook Informare Comunitară – Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași. Comentarea secțiunii Împrumut Interbibliotecar din Chestionarul CULT.1 și comentarea secțiunii Evidența altor servicii oferite din evidența statistică zilnică  – Bibliograf A. Dvoracic (https://www.facebook.com/Informare-Comunitar%C4%83-Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-Gh-Asachi-Ia%C8%99i-466811080046366/ )

Discuții privind problemele bibliotecilor și ale bibliotecarilor din Zona J

–      Aurica Dvoracic, după introducerea în tematica propusă pentru această întâlnire și prezentările menționate la secțiunea Prezentări, în cadrul discuțiilor cu colegele noastre și cu colegul nostru de la Todirești, a reamintit necesitatea identificării, respectiv elaborării monografiilor locale și am aflat stadiul în care se află demersurile colegelor și colegilor noștri. Stadiul obținerii acceptului autorului în vederea digitizării monografiilor locale este următorul: la Heleșteni, în desfășurare; la Valea Seacă în cercetare; la Moțca autorii sunt împărțiți în două tabere, unii acceptă, ceilalți nu, astfel încât e necesar un proces de mediere, iar la Tătăruși urmează să semneze contractual de cesiune a drepturilor de autor; la Todirești, colegul nostru Bogdan Murariu a adunat materialul necesar elaborării monografiei locale și urmează redactarea lucrării! Alte probleme discutate au fost cele despre regimul achizițiilor de carte, casare, reabilitarea clădirii în care se află biblioteca printr-un proiect ce va fi finanțat prin accesarea fondurilor europene, după spusele domnului primar Constantin Hîra care ne-a onorat cu prezența sa în timpul lucrărilor. De asemenea, ne-a încântat pregătirea polivalentă a colegei noastre de la biblioteca-gazdă, pregătire care îi permite să organizeze un larg evantai de activități cultural-sociale pentru comunitate în strânsă colaborare cu referentul cultural Adrian Florinel Chiperi, sufletul Căminului cultural din Heleșteni și “fotograful” nostru în timpul lucrărilor. I-am recomandat colegei noastre Elena Murariu întocmirea unor Liste de Noutăți în bibliotecă pe care să le disemineze la principalele entități din comunitate în scopul atragerii acestora către bibliotecă. Din acest punct de vedere, pentru toți colegii noștri prezenți noi am adus o donație pentru bibliotecile lor și anume, câte un  exemplar din Noul Atlas Lingvistic Român pe regiuni: Moldova și Bucovina vol.2 donat Bibliotecii Județene Gh. Asachi Iași  de către Academia Română, Filiala Iași, pentru difuzare gratuită bibliotecilor comunale din județul Iași. S-a semnat câte un Proces verbal de predare-primire pentru Noul Atlas Lingvistic. Niciuna dintre cele 5 biblioteci nu deține catalog electronic și nici nu au în vedere achiziționarea unui soft.

–      Colegul nostru Bogdan-Nicolae Ghiurco a insistat asupra completării cu seriozitate a rapoartelor statistice, atât a celor zilnice cât și a celor anuale și a Formularului CULT1. oferind mai multe exemple în acest sens. De asemenea, a evidențiat necesitatea de a arăta atât ordonatorilor de credite cât și utilizatorilor serviciilor bibliotecilor publice valoarea acestora, care este cuantumul economiilor pe care le fac folosind serviciile bibliotecii publice. În calitatea sa de vicepreședinte ANBPR, ne-a adus la cunoștință faptul că se lucrează la o platformă electronică pentru statistica de bibliotecă la nivel de asociație, care va putea fi utilizată poate chiar la sfârșitul acestui an.

–      Colega noastră, Florina Mînzu a punctat cu exemple importanța serviciilor oferite de biblioteca publică, necesitatea întocmirii cu seriozitate a evidenței statistice zilnice și a răspuns întrebărilor adresate de noua noastră colegă de la biblioteca publică comunală din Valea Seacă care se află la început de drum în această meserie vocațională

 

Concluzii:

Ziua Metodică din 19.10.2017, s-a desfășurat în același climat profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei. Precizările metodologice pentru Chestionarul CULT1 cât și discuțiile pe celelalte teme profesionale au răspuns scopului întâlnirii.

Discuțiile profesionale s-au desfășurat într-o atmosferă de încredere și profesionalism în spațiul primitor alocat bibliotecii publice comunale  din Heleșteni iar susținerea acesteia de către Ordonatorul de credite este evidentă la tot pasul.

Vizita la Centrul de zi pentru copii construit tot prin accesarea fondurilor europene nerambursabile, la invitația domnului primar Constantin Hîra, a încheiat în mod plăcut și instructiv Ziua metodică de la Heleșteni.

Schimbul de informații și cunoștințe a fost generos și benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Heleșteni.

Mulțumim atât colegei noastre, doamna Elena Murariu precum și domnului Adrian Florinel Chiperi pentru fotografiile realizate pe parcursul Zilei metodice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here