Acasă Editură „LECTURA ARTEI” – Oana Viorica CIOBANU, Ștefan MARDARE

„LECTURA ARTEI” – Oana Viorica CIOBANU, Ștefan MARDARE

39
0

LECTURA ARTEI

Oana Viorica CIOBANU, bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi

Ștefan MARDARE, bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi

„Educație: Fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate.” (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 2009)

Am împletit atât înțelesul mottoului cât și explicația directă a cuvântului „educație” într‑un proiect care implică participativ „actori inediți” ai vieții comu­nității ieșene.

Educația flexibilă, prin creație plastică, vizuală, cognitivă și deschisă către copil și către exploatarea universului cunoașterii prin contactul direct cu mediul înconjurător, prin observație, descoperire, experimentare este cea care se bazează pe învățare prin joc și creativitate. O dezvoltare echilibrată și armonioasă se poate obține prin reducerea tensiunilor și a anxietății, prin dezvoltarea stimei de sine, a inițiativei, imaginației și a spiritului creativ.

Estetica studiază frumosul din natură, din artă şi societate. Esteticul s‑a extins din domeniul natural şi din cel al artei în viaţa socială. Evadarea esteticului din artă în cotidianul utilitar reduce efectele monotone şi, uneori, dezagreabile ale prozaicului cotidian. Frumosul nu este numai mobilul reflecţiei şi al trăirii artistice, ci şi al trăirii cotidiene.

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi au avut o preocupare deosebită pentru încurajarea dezvoltării educației nonformale, a abilităților de comunicare, exprimare, relaționare, a simțului estetic prin dezvoltarea de ateliere artistice ca puncte de convergență pentru caracterul artistico‑cognitiv al instituțiilor implicate în proiect.

S‑a pus accentul în principal pe realizarea unei legături strânse între studenții și absolvenții Universității de Arte și spațiul comunitar ieșean, remarcând beneficiile acestei legături între zona educațională și artistică și de dezvoltare nonformală.

Demersul partenerial de față oferă posibilitatea atingerii unui alt nivel de per­formanță artistică și didactică, creând ocazia lărgirii orizonturilor atât pentru copii, cât și o nouă modalitate de abordare pedagogică a cunoștințelor acumu­late anterior.

Dorim să deschidem prin acest proiect barierele care îngrădesc un adolescent marginalizat social, un analfabet funcțional, prin dezvoltarea inteligenței lui emoționale, a abilităților de comunicare, exprimare, relaționare. Acesta este capabil să scrie sau să citească, dar o face cu dificultate uneori. Un analfabet funcțional poate comunica în scris prin propoziții simple și le poate înțelege și folosi în viața de zi cu zi. Dar având un vocabular limitat și abilități limitate în scris și citit sau de interpretare a ceea ce vede exprimat în astă. Acest fapt în sine reprezintă un impediment în funcționarea optimă de zi cu zi și în acordarea la cerințele societății. Descompunerea unei lucrări de artă de orice gen în elementele componente și recompunerea ei ca o scurtă poveste cu personaje create de cei mici duc la o participare multivalentă și la o implicare maximă a cunoștințelor elementare pe care tinerii cu dizabilități le dețin.

În ultimii ani, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, precum și alte instituții ieșene au devenit motivate în a‑și valorifica deprinderile artistice în cadrul cercurilor de dezvoltare a abilităților creatoare, biblioteca construind un spațiu în care nivelul artistic a evoluat, aducând beneficii atât comunității, cât și tinerilor elevi, cadrelor didactice și altor membri ai comunității ieșene care au găsit aici multiple oportunități de lărgire a spațiului educațional și de afirmare profesională.

Proiectul interinstituțional „Lectura ARTEI” – ediția a II‑a s‑a desfășurat sub egida programului Biblioteca și comunitatea, care grupează proiectele prin care biblioteca se implică în viața comunității, contribuind la dialog, la dezvoltarea spiritului civic și a mândriei locale.

Voluntar@BJIași are ca scop dezvoltarea programelor de voluntariat, urmă­rind formarea/ menținerea unui nucleu de voluntari de toate vârstele, care să se implice, alături de bibliotecari, în derularea programelor pentru comunitate.

Scopul principal vizează organizarea de activități tematice periodice în care să fie implicați elevi, studenți, cadre didactice, părinți, bunici, cât și alți beneficiari ai comunității ieșene. Acțiunile desfășurate se vor finaliza prin expoziții care să însumeze creațiile participanților din cadrul proiectului.

Proiectul de față concretizează colaborarea între instituții din domeniile artistico‑plastic, educațional și psihopedagogic, având multiple valențe culturale, educative și profesionale.

Ne propunem să oferim elevilor și cadrelor didactice oportunitatea afirmării profesionale și a orientării în carieră prin cunoașterea și dezvoltarea abilităților de lucru cu copii de diferite vârste, cu diferite dizabilități în cadrul educației și dezvoltării nonformale oferite de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi.

Obiectivele propuse pot fi însumate în următoarele idei enumerate mai jos. Crearea unui cadru oportun de valorificare a rezultatelor didactico‑artistice ale copiilor și voluntarilor de educație artistică și educație prin lectură și artă. Promovarea tehnicilor și practicilor de lucru, compunerea unor lucrări de artă în urma lecturării unui text. Lărgirea orizontului cognitiv al adolescenților prin cunoașterea și aprofundarea cunoștințelor și abilităților descrise anterior. Lărgirea orizontului cultural și cognitiv al tuturor participanților. Dezvoltarea trăirilor estetice al celor implicați. Familiarizarea actorilor implicați cu tehnici de artă plastică contemporană. Dezvoltarea abilităților de lucru cu programe de calculator, care să permită realizările scontate: paint, microsoft paint picute manager, programe de animație grafică

Descrierea acestui proiect implică organizarea și desfășurarea unor activități de artă intitulate „Lectura ARTEI” – ediția a II‑a și care vor consta în activități de genul: colaje, desen, grafică.

Activitățile din cadrul cercurilor se vor încheia cu o manifestare care să con­țină creațiile participanților. Acțiunile desfășurate de‑a lungul proiectului vor putea fi privite ca o însumare constructivă a evoluției creative și a dezvoltării abilității și competențelor artistice și educative ale actorilor implicați. Micile proiecte vor include întâlniri ce vor stimula crearea unei povești din personajele principale iubite de elevi, înțelegerea personajelor prin discuții; cei mici vor scrie câteva rânduri despre personajele preferate, găsirea unei modalități de transformare a colajelor și desenelor realizate într‑o poveste a celor mici.

Prezentăm în următoarele rânduri desfășurarea activității care a încununat acest proiect.

Miercuri, 22 mai 2019, la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași – Sala de Festivități, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, au desfășurat activitatea de încheiere a proiectului „Lectura ARTEI” – ediția a II‑a.

Cercul a avut denumirea de această dată: „Comunicarea și Compunerea Artei”. Marți, 21 mai 2019, studentele voluntare de al Universitatea de Arte s‑au reunit pentru a definitiva povestea formată din colajele adolescenților. Titlul istorioarei celor mici din clasele a VIII‑a A, a VII‑a A, a VII‑a B și I A: Eroii tăi, ai mei și ai noștri!, a fost inspirat de inventarea unui orășel plin de flori, fluturi și veselie, atacat de monstruleți și salvat de eroi din desenele animate, care sunt și personaje preferate de copii.

Elevii, profesorii coordonatori de la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași și stu­denții voluntari de la Universitatea Națională de Arte Iași au spus povestea care s‑a născut din creațiile lor și au primit diplome pentru munca depusă de‑a lungul unui an școlar. Astfel, subliniem încă o dată motivația utilizării artei în slujba frumosului din natură şi societate.

Educația nonformală, a maselor sau „populară” are ca țintă categoriile defavorizate și nu numai, este o educație de tip „learning by doing” (educația prin practică), prin adaptarea unor manifestări plurivalente la nevoile și posibilitățile educatului.

Prin acest demers, am încercat să ne axăm pe educația nonformală (NFE) ca metodă participativă în „dezvoltarea” abilităților și cunoștințelor celor implicați. Schimbarea atitudinilor protagoniștilor din proiect, continua adaptare la cerințele apărute, ajutorul reciproc multivalent, clarificarea relaționărilor și abordarea diferențiată a propriilor nevoi, am dus la un esențial respect reciproc și la conștientizarea punctelor forte și slabe.

Educația nonformală (NFE) este în zilele noastre o modalitate esențială și de neînlocuit pentru expansiunea spațiului cognitiv al societății actuale.

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea de Arte „George Enescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi au căutat să evidențieze comunicarea în echipă, capacitatea compunerii din elemente artistice care par disparate (desene și colaje), dar care, în final, să se combine într‑o alcătuire artistică și literară, ca o concluzie evidentă a principiilor NFE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here