Acasă Sediul central Conferința ABR București: Bibliotecile – 30 de ani de evoluție în bibliotecile...

Conferința ABR București: Bibliotecile – 30 de ani de evoluție în bibliotecile românești

175
0

În intervalul 3-6 septembrie 2019, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași a fost reprezentată  de colega noastră Elena Zanet (bibliograf la Serviciul de Proiecte și Programe Culturale, PR și vicepreședinte în cadrul Filialei Iași – ABR) la evenimentul profesional: Conferința Națională ABR – ediția a XXX-a Bibliotecile – 30 de Ani de Evoluție în Bibliotecile Românești, organizată de Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), împreună cu instituțiile organizatoare locale – Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” București, Biblioteca Academiei Române București, Biblioteca Națională a României și partenerii lor.

La conferinţă au fost prezenţi: specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi învăţământ. De asemenea, au participat, în calitate de invitaţi, din partea Președintelui României –  doamna Ligia Deca, Consilier de Stat – Departamentul Educației și Cercetării; acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române; din partea BCU Carol I – director general, conf. univ. dr. Mireille Rădoi; președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop; de la Ministerul Educației Naționale, secretar de stat – prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv; președintele de onoare al ABR, prof. univ. emerit Mircea Regneală; președintele Comisei Naționale a Bibliotecilor (CNB), Lucian Dindirică; președintele ANBPR, prof. Sorina Stanca; președintele Filialei ABR București, dr. Adriana Borună; președintele ABR, dr. Adriana Szekely. Invitat de onoare: Jacques Hellemans, Premier Attaché Economic Web Officer & Patent Library Officer Université libre de Bruxelles, Solvay Brussels School of Economics and Management Bibliothèque des Sciences Humaines─Économie et Gestion Centre de l’Édition et de l’Imprimé contemporains (CÉDIC) Bruxelles ─ Belgia. Au fost prezenți, de asemenea, directori ai unor biblioteci de învăţământ superior din țară și străinătate precum și din Republica Moldova (Chișinău),  reprezentanţi ai unor asociaţii profesionale de specialitate, din ţară şi străinătate, studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai facultăţilor de specialitate.

Dintre temele abordate, de interes deosebit s-au bucurat următoarele comunicări științifice:

  • “Creșterea impactului bibliotecii în comunitate, exemple de bună practică din implementarea proiectelor internaționale” (prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov);
  • lansarea de carte „Tratat de biblioteconomie. Indici”, București: Editura ABR, 2019 de prof. dr. Mircea Regneală;
  • „Oxford Journals Collection in 2020” (Marzena Giers-Fidler, de la Oxford Univeristy Press);
  • „Le livre voyageur: Livres belges à Bucarest – Livres roumains à Bruxelles” (Jacques Hellemans, Premiere Attaché – Université Libre Bruxelles, Belgia);
  • 30 de idei pentru biblioteca de mâine”, antreprenor Victor Miron Cluj Napoca
  • Bibliotecile ca spații ale datelor”, susținută de Nicolae Constantinescu, arhitect informațional Kosson;
  • Biblioteca „literaturizatăși Biblioteca Socială; arhivă, bază de date, centru cultural; miză sau boicot; și povestea unui bibliotecar” susținută de prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, Facultatea de Litere. Universitatea din București, director al Școlii Doctorale;
  • Expunerea în Europeana (procedura, formatul, calitatea) și influența ei asupra Culturalia” prezentată de Dan Matei, Institutul Național al Patrimoniului etc.

În cadrul Conferinței ABR s-a desfășurat în 5 septembrie 2019 și Diviziunea Biblioteci Publice, unde moderator/președinte secțiune a fost Dorina Bălan (Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați) pe tematica: Bibliotecile publice – sufletul comunității deservite. În urma alegerilor la această secțiune a fost numită președinte Corina Apostoleanu (Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța).

Cu această ocazie profesională, am susținut cu impact, lucrarea cu titlul: O perspectivă inedită a culturii & marketing-ului informației în bibliotecile publice la Secțiunea 6: Cultura Informației pe tematica – Cultura Informației și abilitățile digitale, moderată de președinte secțiune: prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Brașov.

Extras din lucrare: „Sarcina fundamentală asumată de bibliotecari a fost/este/va fi aceea de a găsi soluţii de utilizare a resurselor disponibile în vederea maximizării gradului de acoperire a nevoilor consumatorilor (utilizatorii-cititorii bibliotecii), care sunt practic nelimitate. Pregătirea şi formarea încrederii utilizatorilor unei biblioteci este o condiţie pentru dezvoltarea suportului informaţional al unei comunităţi. Aceasta se clădeşte pe alfabetizarea şi incluziunea digitală a acestei comunităţi, care constituie obiectivele majore ale tuturor strategiilor digitale pentru următoarele decenii.

Optica de marketing este omniprezentă în societatea românească a secolului 21 alături de Cultura Informației (CI) în bibliotecile românești cu capacitatea acestora de a activa ca și catalizatori ai inovației în informații, educație, cercetare, cultură și participare socială. Bibliotecile sunt capabile să gestioneze informația împreună cu problematica alfabetizării informaționale, strategiile și instrumentele sale, toate coroborează pentru un scenariu de viitor al culturii informației.”

Lucrările prezentate în cadrul celei de-a XXX–a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România vor fi publicate în publicaţia electronică, (CD/DVD) cu ISSN 2392 – 6341. Textele integrale ale lucrărilor vor fi selectate de către preşedinţii secţiunilor profesionale până la data de 25 august 2019. Lucrările care vor trece prin exigenţele comitetelor științifice vor fi recomandate spre publicare în următoarele reviste de specialitate: Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, ISSN 1841-1940; Revista Biblioteca, ISSN 1220-3386.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here