Acasă Sediul central Academician ALEXANDRU BOBOC – In memoriam

Academician ALEXANDRU BOBOC – In memoriam

72
0

Alexandru BOBOC (20 feb. 1930, com. Dumbrava, jud. Mehedinți – 18 apr. 2020, București): profesor emerit al Facultății de Filosofie a Universității din București, academician, cercetător la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru, considerat cel mai important specialist român în filosofia modernă și contemporană specialist în Kant și neokantianism.

Lucrările sale tratează o arie tematică largă: istoria filosofiei universale (în perspectivă comparată), filosofia valorilor şi a culturii, filosofia istoriei, semantic și filosofia limbajului.
„Kant şi neokantianismul” (1968) este prima sa lucrare de proporţii, care cuprinde toate şcolile, direcţiile şi tendinţele în neokantianism. Urmează „Istoria filosofiei contemporane” (1976), „Filosofie contemporană” (1980, 1982), premiată de Academia Română, „Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire” (1995), „Limbaj şi ontologie. Semiotica şi filosofia modernă a limbajului” (1997), „Semiotică şi filozofie” (1998), „Hermeneutică şi ontologie. Prolegomene la o reconstrucţie modernă în filosofia culturii” (1999), „Cunoaştere şi comprehensiune” (2001), „Creaţia şi opera în perspectiva filosofiei culturii” (2003), „Formă şi valoare în orizontul filosofiei culturii” (2005), iar mai recent „Filosofie şi ştiinţă în epoca modernităţii târzii. Reconstrucţii filosofice sub impactul spiritului ştiinţific modern” (2012), „Filosofie şi cultură. Reevaluare şi reconstrucţie modernă în filosofie (de la Nietzsche la Heidegger)” (2013), (conform http://filosofie.unibuc.ro.)

A publicat şi o serie de sinteze: „Neopozitivismul şi ştiinţa contemporană” (1973), „Fenomenologia şi ştiinţele umane” (1979), „Adevăr şi conştiinţă istorică (Hermeneutica şi ştiinţele umane)” (1988). A desfăşurat o susţinută activitate de traducere, realizând prima traducere în limba română a unor lucrări principiale ale întemeietorului fenomenologiei moderne, H.Husserl.

A participat cu articole în: Revista de filosofie, Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série Philosophie et Logique, Transilvania, Tribuna, Revista de istorie şi teorie literară, Secolul XX, Kant-Studien, Voprosy filosofi, Filozoficky casopis.

A avut comunicări la congrese internaţionale (Filosofie, Düsseldorf, 1978; Logică, Hannover, 1988; Kant, Mainz, 1981; Leibniz, Hannover, 1988; Kant, Mainz, 1990; Leibniz, Hannover, 1994; Kant, Berlin, 2000; Hegel, Zagreb, 2000; Leibniz, Berlin, 2001), la simpozioane de metodologie a istoriei filosofiei (Varna, 1971; Praga, 1976; Berlin, 1978; Praga, 1980; Berlin, 1984) şi la dezbateri şi sesiuni ştiinţifice (din România şi Germania; Ungaria; Bulgaria; Rusia; Iugoslavia; Franţa; Italia; Olanda), potrivit http://filosofie.unibuc.ro.

Membru al Societăţii de Studii Clasice din Bucureşti, al Asociaţiei Germaniştilor din România, al Asociaţiei Române de Semiotică, al Societăţii „Kant” din Bonn/Mainz şi al Societăţii „Leibniz” din Hanovra.

Academia Internaţională de Drept Economic şi Arte audiovizuale din Chişinău i-a conferit, în aprilie 1998, titlul de Doctor Honoris Causa. În aprilie 2013, Alexandru Boboc a fost numit Doctor Honoris Causa al Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.

Volume din colecțiile bibliotecii:

II 27339 – Nicolai Hartmann și realismul contemporan / Alexandru Boboc. – București: Editura ştiinţifică, 1973, 222 p.

II 27613 – Neopozitivismul și  știința contemporană / Alexandru Boboc. – București: Editura politică, 1974,  85 p.

III 11915 – Lupta ideologică în filozofie în societatea contemporană / Alexandru Boboc. – București: Editura didactică şi pedagogică, 1972, 16 p.

II 19256 – Kant și neokantianismul / Alexandru Boboc. – București: Editura ştiinţifică, 1968, 351 p.

II 31507 – Istoria filosofiei contemporane: filosofia nemarxistă la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / prof. dr. Alexandru Boboc. – București: Editura didactică şi pedagogică, 1976, 244 p.

II 81459 – Cultură modernă și „tradiție de cultură”: încercare de analiză integrativă în filosofia culturii / Alexandru Boboc. – Cluj-Napoca: Grinta, 2008 (Cluj-Napoca : Grinta), 208 p.

II 81458 – Filosofie românească: Studii istorico-filosofice în perspectivă comparată / Alexandru Boboc. – Cluj-Napoca: Grinta, 2007, 306 p.

III 33456 – Filosofi contemporani / Alexandru Boboc. – Cluj-Napoca: Grinta, 2006.

II 61297 – Limbaj şi ontologie: Semiotica şi filosofia modernă a limbajului / Alexandru Boboc. – București: Editura didactică şi pedagogică, 1997, 143 p. (Volum cu dedicaţie autografă)

II 34901 – Fenomenologia şi ştiinţele umane / Alexandru Boboc. – București: Editura politică, 1979, 131 p.

I 17263 – Adevăr şi conştiinţă istorică: Confruntări contemporane între hermeneutică şi dialectică în metodologia ştiinţelor umane / Alexandru Boboc. – București: Editura politică, 1988, 203 p.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here