Acasă Sediul central La „Poiana cu schit”

La „Poiana cu schit”

266
0

DSC_0008

Ieri, 11 septembrie, împreună cu un grup de tineri cititori ai bibliotecii, am mers în Rezervația Floristică “Poiana cu schit”. Gazdele noastre au fost Ramona Prisacaru și ing. Cristof Carol de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași.

De la Ramona am aflat că Rezervația “Poiana cu schit” se întinde pe o suprafață de 9,5 hectare. Ne-a explicat că floristica locului este de interes ştiinţific local, categoria IV – IUCN și ca statut rezervația este proprietatea Romsilva. Rezervaţia are circa 200 specii de anthofite, fiind prezente aici două asociaţii principale şi anume: asociaţia de Festuca valesiaca şi F. sulcata, care ocupă 50% din suprafaţa poienii, iar pe lângă speciile xeroterme întâlnim şi unele caractere xeromezofile (Medicago falcata, M. lupulina, Trifolium montanum); asociaţia de Agrostis tenuis, gramineele acoperind alte 50% din suprafaţa poienii, dintre care enumerăm: Briza media, Lolium perenne.
Rezervația a fost înființată în anul 1994 – HCJ 8/1994, este supusă Legii 5/2000 și este un sit de importanţă comunitară şi avifaunistică (intră în SCI şi SPA Pădurea Bârnova).

În protejarea rezervației sunt urmărite patru obiective principale:

  • Îmbunătățirea condițiilor de conservare a rezervației prin adoptarea unui regulament de funcționare, constituirea unui buget anual de venituri şi cheltuieli, activităţi de studiere şi monitorizare permanentă, organizarea unei campanii de presă pentru popularizarea rezervaţiei, încurajarea eco-turismului ;
  • Conştientizarea populației locale, perceperea valorilor protejate și a importanţei rezervației prin elaborarea de materiale informative, panouri informative, crearea unui punct documentar, a unui punct de sprijin şi a unui punct de observare, organizarea de tabere ecologice, realizarea unei pagini web, marcarea şi folosirea de trasee educaţionale;
  • Obținerea de venituri pentru susţinerea activităților de conservare a habitatului și educație a populației prin introducerea unei taxe ecologice, atragerea de fonduri nerambursabile, închirierea diverselor echipamente și materiale pentru folosirea lor de către vizitatori în perimetrul rezervației;
  • Reducerea impactului negativ produs de un număr excesiv de vizitatori prin identificarea zonării actuale și desemnarea categoriilor de folosință, prezentarea de informații clare asupra activităților permise, supravegherea și controlul activităților din rezervație, identificarea de noi colaboratori.

Am aflat că regulamentele de administrare, pe scurt, au următoarele puncte principale:
– sunt interzise tăierile de regenerare, recoltarea fructelor, plantelor, animalelor, distrugerea cuiburilor;
– este interzis pășunatul, vânătoarea;
– este interzisă aprinderea focului sau alte activități umane;
– este interzis accesul în rezervaţie fără acordul administratorului sau al custodelui.

Mulțumim gazdelor noastre, ing. Cristof Carol și d-nei Ramona Ciobanu!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here