Acasă Sediul central Participare din partea Bibliotecii Județene Iași la Colocviul Internațional Comunicare și...

Participare din partea Bibliotecii Județene Iași la Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană (CICCRE) – ediția a IX-a – Memorie – Uitare (Universitatea de Vest Timișoara, 11-12 iunie 2021, online)

93
0

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași a fost reprezentată (în urma acceptării comunicării  expediate) la Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană (CICCRE) – ediția a IX-a: Memorie și uitare (11-12 iunie 2021) de colega noastră, Elena Zanet (bibliograf la Serviciul de Proiecte și Programe Culturale, PR) un eveniment de înaltă ținută profesională organizat de Universitatea de Vest Timișoara.

Această manifestare științifică este organizată de către Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, precum și cu Ambasada Spaniei, Consulatul Italiei la Timișoara, Centrul de Limba Portugheză din Timișoara – Institutul „Camões” I.P. Lisabona, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara. Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) s-a înfiinţat în anul 2013, ca urmare a iniţiativei unor cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, interesate de dezvoltarea dialogului ştiinţific şi de cercetare în cadrul romanisticii şi a (sub)disciplinelor asociate. Reuneşte, în principal, cadre didactice şi cercetători din departamentele şi catedrele FLIT, care, din dorinţa de a crea o punte între limbi şi culturi romanice caracteristice unor părţi importante ale Europei şi Americii latine, au pus bazele Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE), început în 2012 şi continuat anual. Volumul colocviului, Qvaestiones Romanicae, conţine comunicările susţinute la acest colocviu şi se adresează atât specialiştilor din domeniul romanisticii, cât şi tinerilor cercetători cu preocupări legate de cultura nutrită de romanitate.

Secțiunile evenimentului sunt: limba și literatura latină; limba și literatura română; limba română ca limbă străină; limba și literatura franceză; limba și literatura italiană; limba și literatura portugheză; limba și literatura spaniolă; didactica limbilor romanice; istorie și religie; muzică și teatru; arte plastice; carte și bibliotecă.

La conferinţă au fost prezenţi: specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi învăţământ. De asemenea, au participat, în calitate de invitaţi, Martin Maiden (Trinity College, Oxford, Great Britain); Oana Sălișteanu (Universitatea București, facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Cattedra di Italiano); Sébastien Ledoux (Docteur en Historie contemporaine, Chercheur à l’Úniversité Paris I Panthéon-Sorbonne, Enseignant à Université Paris 1 et Sciences Po Paris); Alexandre Gefen (Directeur de Recherche au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Paris Directeur Adjoint Scientifique de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS
UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité », Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina web a evenimentului: [https://ciccre.uvt.ro].

Cu această ocazie profesională, am susținut cu impact, lucrarea cu titlul: Biblioteca – Memoria Culturală Europeană a unei Comunități la Secțiunea: Carte și Bibliotecă, moderator: Vasile Docea, Universitatea de Vest Timișoara/ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara. Trebuie să specificăm că, în cele nouă ediții ale acestei manifestări științifice este pentru prima dată când va fi specificată și denumirea instituției: Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași prin contribuția comunicării științifice susținută de bibliograf, Elena Zanet.

Lucrările prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediție a Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană vor fi publicate în Volumul colocviului, Qvaestiones Romanicae. Quaestiones Romanicae este clasificat de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) A, pentru Istorie și studii culturale, și B, pentru Filologie și este indexată în următoarele baze de date internaționale:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here