Acasă Filiala „Ion Creangă” Concursul județean de literatură umoristică, epigrame și grafică satirică „EUtopia în...

Concursul județean de literatură umoristică, epigrame și grafică satirică „EUtopia în UE”

181
0

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și Asociația Literară „Păstorel” din Iași lansează ediția a II-a a Concursului județean de literatură umoristică, epigrame și grafică satirică pe teme europene, care are ca scop crearea unui cadru de comunicare, coeziune și creativitate a elevilor prin promovarea ideilor și cunoștințelor generale despre Uniunea Europeană. Competiția este organizată cu ocazia Zilei Europei (sărbătorită pe 9 mai) și se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani.

Epigrama este o creaţie literară demnă de luat în seamă. Căci, „satira şi ironia, pe care se bazează epigrama, sunt necesare în toate timpurile, dar, mai cu seamă în timpul pe care-l trăim, timp al tranziţiei şi corupţiei fără de sfârşit, al crizei, devenită şi ea aproape permanentă. Epigrama are o doză benefică de umor, care descreţeşte frunţile împovărate de griji cotidiene (financiare, dar mai ales morale). Rolul epigramei creşte în context istoric şi socio-politic. Este pilula sănătăţii mentale, gustată din plin, care nu dăunează în niciun fel.” (Tudor Nedelcea, Epigrama, nr. 59, martie, 2012, p. 6).

Grafica satirică, gen distinct al artelor vizuale, apare odată cu emanciparea unei noi societăți și formarea unei conștiințe naționale pe la jumătatea secolului al XIX-lea, în perioada pașoptistă. Umorul amar dar și atitudinea critică sunt trăsături reprezentative ale poporului român. „A face haz de necaz” este o sintagmă caracteristică românului și, adesea, românul a găsit soluții la problemele sociale și la cele existențiale abordând o atitudine ironică, dar mai ales autoironică, nu totdeauna demonstrată a fi și constructivă dar, cu siguranță paliativă și păstrătoare a unei sănătăți spirituale.

Regulament de desfășurare:

Art. 1 Tematica concursului

Pentru a schimba percepții și prejudecăți și pentru a stimula participarea tinerilor, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în parteneriat cu Asociația Literară „Păstorel” Iași, Centrul de Documentare Europeană „Jean Monnet” (CDEJM) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași alături de BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, invită tinerii între 16 – 25 ani, din întreg județul Iași, să se înscrie la Concursul de literatură umoristică, epigrame și grafică satirică.

Participanții la acest concurs trebuie să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial, mai jos menționat. Orice modificare va fi adusă la cunoștință elevilor în timp util pe site-ul Bibliotecii Județene (www.bjiasi.ro ).

Anul 2018 este „Anul european al patrimoniului cultural” ce vizează încurajarea a mai multor persoane să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural al Europei și de consolidare a sentimentului de apartenență la un spațiu european comun. Sloganul Anului este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.

 Art. 2 Condiții de participare:

La concurs pot participa tinerii cu vârsta între 16 – 25 ani din județul Iași.

Competiția se desfășoară pe două secțiuni:

  1. Concepție și creație literară: epigrame, poezii vesele: Fiecare participant poate trimite până la trei epigrame. Materialele se vor expedia prin e-mail, la adresa programe@bjiasi.ro cu precizarea Concurs de epigrame. Fișierul va conține numele și prenumele participantului, unitatea de învățământ, clasa, numele profesorului coordonator și un număr de telefon la care poate fi contactat. Singura condiție este să nu fi fost publicate/ premiate anterior.
  2. Creativitate aplicată: grafică satirică: Fiecare participant poate participa cu maximum 3 lucrări (în tuș, creion, cărbune, acuarelă). Lucrările, executate pe format A4 (portret sau vedere), vor fi scanate la 200 dots/inch (rezoluție: între 200 și 600 dpi) și trimise pe e-mail, la adresa programe@bjiasi.ro, alături de fișa personală (nume/prenume, unitatea de învățământ, clasa, numele profesorului coordonator și un număr de telefon la care poate fi contactat) sau pot fi depuse personal la sediul central al bibliotecii, Serviciul Proiecte și Programe Culturale.

Termenul maxim de trimitere a lucrărilor pentru ambele secțiuni este 5 mai 2017, ora 12.00.

Art. 3 Jurizarea, premiile și festivitatea de premiere

Juriul este alcătuit din membri ai Asociației Literare „Păstorel” Iași, scriitorii de literatură umoristică și epigramiștii: Mihai Batog Bujeniță (președintele Asociației) și Mihai Haivas, alături de scriitorul și publicistul Bogdan Mandache, redactor la Editura Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” și Mihaela Știrbu, profesor de arte vizuale.

Vor fi premiați ocupanții primelor trei locuri de la fiecare secțiune.

Câștigătorii vor primi diplome și premii ce vor consta în cărți și materiale informative europene și alte surprize din partea partenerilor și sponsorului. Toți participanții vor primi diplome.

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 9 mai 2018, ora 14.00, la Filiala „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor) a Bibliotecii Județene Iași.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here