Acasă O carte pe zi O carte pe zi – aprilie 2014 G. T. Kirileanu. Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar, 2 volume

G. T. Kirileanu. Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar, 2 volume

G. T. Kirileanu. Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar, 2 volume, Ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note şi indice de Constantin Bostan, Editura RAO, 2013, Vol. I: 444 p.; Vol. II: 444 p.

O ediţie deosebită a scrierilor confesive rămase de la folcloristul, editorul şi bibliologul G. T. Kirileanu, reunite sub titlul Martor la istoria României. 1872-1960, ne propune Constantin Bostan, vechi cercetător al vieţii şi operei cărturarului nemţean.

Gheorghe Teodorescu Kirileanu (n. 13 martie 1872, Holda-Broşteni, Suceava – d. 13 noiembrie 1960, Piatra-Neamţ) a fost un important cărturar, bibliofil, folclorist şi editor român, membru de onoare (din 1948) al Academiei Române.

Cea mai neaşteptată şi grea însărcinare a fost aceea de a pregăti unele din cuvântările Regelui, pe care mai înainte le alcătuia secretarul particular Louis Basset. Întâia oară am fost pus la încercare cu ocazia aniversării a 50 de ani de la Unirea Principatelor, pentru cuvântarea rostită de Carol I la prânzul dat în ziua de 24 Ianuar 1909. Apoi, în mai 1912, am pregătit cuvântarea Regelui pentru dezvălirea statuii lui Cuza-Vodă în Iaşi, precum şi cuvântarea la mărirea localului bibliotecii Fundaţiei Carol I, în mai 1912. Tot eu pregăteam cuvântările Regelui pentru investitura mitropoliţilor, episcopilor, precum şi răspunsurile la adresele camerelor legiuitoare. În timpul domniei Regelui Ferdinand şi a călătoriilor sale în România întregită, aceste însărcinări s-au înmulţit, proiectele de cuvântări întocmindu-le împreună cu Prinţul Barbu ştirbei, care luase conducerea Casei Regale. (G. T. Kirileanu)

Soarta noastră, a „ţăranilor ciocoiţi” este întocmai ca a tainicilor creştini primitivi, trăitori în mijlocul păgânătăţii (care nu era rea în întregimea ei). Noi suntem priviţi de sus în lumea unde ne-a adus soarta, iar în lumea de unde ne tragem şi unde ni-i inima suntem priviţi ori cu pizmă, ori cu batjocuri… Şi cu toate acestea, noi avem o menire de împăcare şi apropiere a claselor sociale, spre binele obştesc şi din partea celor de jos… A preţui pe oamenii aleşi şi cumsecade de pe orice treaptă socială – asta ar trebui s-o înţeleagă oricine. (G. T. Kirileanu)

Cartea poate fi împrumutată de la Secţia de Împrumut carte pentru Adulţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here