Acasă Manolache Sergiu, Sub zodia Luceafărului: Monografia comunei Mihai Eminescu

Manolache Sergiu, Sub zodia Luceafărului: Monografia comunei Mihai Eminescu

Manolache Sergiu, Sub zodia Luceafărului: Monografia comunei Mihai Eminescu, Iaşi, Junimea, 2014

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o nouă completare şi ordonare a documentelor şi informaţiilor la cele trei volume apărute de-a lungul unui deceniu: Cucorăni – Pagini de istorie, De la Cucorăni la Eminescu şi Două veacuri de şcoală pe meleag eminescian.

Considerăm acest demers ca o modestă strădanie de prezentare a cadrului natural emines­cian, a vieţii locuitorilor săi, din cele mai vechi timpuri până în prezent, a obiceiurilor şi tradiţiilor păstrate cu sfinţenie [încă] în mai toate satele comunei.

În redactarea monografiei actuale ne-am dat osteneala să înfăţişăm numai adevărul, căci numai adevărul durează. Asumarea unui asemenea demers ştiinţific complex – structurat pe nouă capitole – nu a fost deloc uşoară, dacă ţinem seama de încărcătura istorică a aşezărilor şi fapte­lor umane, de rezonanţa culturală a Ipoteştilor copilăriei lui Eminescu, sub zodia căruia s-a năs­cut această comună.

N-am omis, pe cât a fost posibil, amprentele lăsate de marile familii boiereşti, precum Miclescu la Cerviceşti şi Călineşti, Callimachi la Stânceşti şi nu în ultimul rând Eminovici la Ipoteşti, neuitaţi ctitori de biserici şi şcoli menite luminării locuitorilor satelor noastre. Lângă aceştia am aşezat la loc de cinste pe învăţătorii, preoţii, personalităţile literare, artistice, militare şi medicale care s-au ridicat din satele comunei.

Rezervă acum