Acasă Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase 2014-2015

Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase 2014-2015

 

OnLine-Banner-RO

Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase 2014-2015

O campanie a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Iaşi 

Motto: Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor.

În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

În perioada 2014-2015, Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași în parteneriat cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă este implicată într-o campanie pentru locuri de muncă sigure și sănătoase. Sub sloganul „Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase” campania vizează, în principal, sensibilizarea cu privire la stres și la riscurile psihosociale la locul de muncă și încurajează angajatorii, managerii și lucrătorii, precum și reprezentanții acestora să colaboreze pentru gestionarea acestor riscuri.

Campania se desfășoară la nivel european, iar la nivel naţional prin intermediul punctelor focale ale rețelei Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (în România, autoritatea competentă în domeniul SSM este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, https://osha.europa.eu/ro/oshnetwork/focal-points/romania).

Riscurile psihosociale apar la fiecare loc de muncă, însă pot fi controlate cu succes utilizând resurse limitate. Această campanie oferă sprijinul, orientările și instrumentele necesare pentru gestionarea eficace a stresului și a riscurilor psihosociale la locul de muncă.

Implicarea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” constă în: difuzarea și publicarea materialelor de campanie, pentru a contribui la creșterea gradului de sensibilizare privind securitatea și sănătatea în muncă; organizarea de evenimente și activități; utilizarea și promovarea instrumentelor practice disponibile pentru gestionarea stresului și a riscurilor psihosociale la locul de muncă; implicarea în Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă din octombrie 2014 și octombrie 2015; participarea ca partener oficial de campanie din UE sau ca partener de campanie național.

Materiale dedicate campaniei, disponibile în 25 de limbi de circulație internațională, pot fi descărcate de pe site-ul Campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase, de la adresa: www.healthy-workplaces.eu , iar cele în limba română le găsiți mai jos:

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc de muncă mai sigur, mai sănătos și mai productiv. Agenția cercetează, elaborează și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale cu privire la sănătate și securitate și organizează campanii paneuropene de creștere a gradului de sensibilizare a cetățenilor europeni. Înființată de Uniunea Europeană în 1996 și având sediul la Bilbao, în Spania, agenția reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre, ai organizațiilor angajatorilor și ale lucrătorilor, precum și cei mai buni experți din fiecare stat membru al UE și din afara acesteia.

ŞTIRI DESPRE SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ – Europa

2015

2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here