Acasă Doina Ruşti, Manuscrisul fanariot

Doina Ruşti, Manuscrisul fanariot

Manuscrisul-fanariot

Doina Ruşti, Manuscrisul fanariot, Iaşi, Polirom, 2015

Manuscrisul fanariot este un festin al prozei istorice. Clădit din detalii rare de epocă şi din impulsul de a salva, cu mijloacele ficţiunii, un crîmpei de poveste reală, dezgropat de Doina Ruşti din arhive, romanul aduce la suprafaţă o lume veche, cu moravuri specifice şi cu o senzualitate care invadează fiecare scenă. Este vorba despre Bucureştiul fanariot, în care lupta pentru putere şi favoruri nu e concurată decît de intrigile amoroase care împînzesc întregul oraş.

În reconstituirea pe care o imaginează Doina Ruşti, amorurile, împărtăşite sau nu, cuprind toată suflarea, de la vlădică pînă la opincă, şi transformă viaţa oraşului vechi cu o forţă comparabilă cu cea a hotărîrilor care se iau în Divan. Deşi este un roman în care poveştile şi inserturile de atmosferă se aşază în straturi fine şi se ramifică, trezind la viaţă o întreagă lume dispărută,

Manuscrisul fanariot are în centru o poveste de dragoste şi actul prin care ea le pecetluieşte vieţile celor doi protagonişti: Ioanis Milikopu, un tînăr croitor grec ajuns în Bucureşti, şi Mallorca, o ţigăncuşă roabă, din curtea boierului Dan Braşoveanu Doicescu.

Rezervă acum