Acasă Coordonare și îndrumare metodică ZI  METODICĂ LA BIBLIOTECA COMUNALĂ VALEA SEACĂ

ZI  METODICĂ LA BIBLIOTECA COMUNALĂ VALEA SEACĂ

81
0

Tema I: Protecția datelor cu caracter personal în biblioteca publică

Tema II: Eurodesk: Cine? Ce ? De ce ? Pentru ce ?

  • Protecția datelor cu caracter personal în bibliotecă – Jurist Bogdan-Theodor Durac, Gabriela Maftei – Șefa Serviciului Catalogare și Florina Mînzu, Șefa Biroului Împrumut pentru Adulți
  • Eurodesk: Cine? Ce? De ce ? Pentru ce ? – Aurica Dvoracic, Coordonator CCIM și Multiplicator Eurodesk
  • Eveniment Eurodesk: “EURODESK – schimbă vieți, schimbă societatea!” – organizat de Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” în parteneriat cu Biblioteca publică comunală Valea Seacă și Școala Gimnazială Valea Seacă.

Ziua Metodică din 04.04.2019, s-a desfășurat în același climat profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei. Temele abordate au fost primite cu interes de participanți care s-au implicat nu doar profesional, ci și emoțional.

Discuțiile profesionale s-au desfășurat într-o atmosferă de încredere, profesionalism și căldură umană, care a suplinit lipsa căldurii din spațiul alocat bibliotecii publice comunale  din Valea Seacă.

Colegul nostru, Bogdan-Theodor Durac ne-a vorbit despre faptul că începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR), regulament care este aplicat de toate statele Uniunii Europene și, punctual, ce înseamnă acest lucru pentru noi, bibliotecarii și pentru colaboratorii noștri.

Tema I s-a dezbătut pe larg, Bogdan-Theodor Durac, juristul bibliotecii, prezentând în detaliu toate etapele care trebuie parcurse în implementarea GDPR în activitațile din bibliotecile noastre, oferind și exemple concrete (Anunțul și Matricea GDPR pentru biblioteci), secondat de colega noastră Florina Mînzu care a pus accent pe specificul aplicării GDPR la secția pe care o coordonează.

Colega noastră, Florina Mînzu a prezentat Informarea afișată în spațiul bibliotecii județene privind GDPR-ul și a narat câteva exemple de situații delicate în raport cu unii utilizatori care refuză să semneze acest acord atașat fișelor de înscriere și a sugerat anumite moduri de abordare a acestora pentru evitarea conflictelor. S-au multiplicat atât modelul de informare privind GDPR-ul care e necesar sa fie afișat la loc vizibil în fiecare bibliotecă precum și fluturașul cu acordul ce urmează a fi semnat de utilizatori în momentul înscrierii în bibliotecă pentru toți cei opt colegi prezenți la Ziua metodică. Mulțumiri colegei noastre Ema Mihaela Zaharia de la biblioteca-gazdă.

Colega noastră, Gabriela Maftei a răspuns întrebărilor ridicate de colega noastră, Nicoleta Carmen Vasilică de la Sirețel, aflată la început de activitate bibliotecară, privind inventarierea, casarea, înregistrarea în RMF a publicațiilor existente în bibliotecă și a celor care urmează să intre prin achiziții, donații etc.

În ceea ce mă privește, în calitate de coordonator, le-am amintit colegilor mei că în anul 2020, Biblioteca județeană “Gh. Asachi” împlinește 100 de ani, ceea ce va însemna elaborarea unor publicații în care ar fi bine să-și aibă locul cuvenit și bibliotecile comunale care împlinesc această vârstă, ceea ce presupune realizarea de către fiecare bibliotecar comunal a unei fișe a bibliotecii și trimiterea acesteia către coordonatorul comisiei. O altă chestiune importantă este elaborarea de către colegii din bibliotecile comunale a unor articole despre activitățile pe care le desfășoară atât pentru Revista bibliotecii județene Asachiana cât și pentru Revista de Biblioteconomie și Știința Informării, elaborată de Biblioteca Națională, la rugămintea expresă a redactorului șef a acesteia din urmă, doamna Anca Moraru.

O altă chestiune importantă pe care am discutat-o s-a referit la înscrierea colegilor prezenți în Asociația ANBPR, care s-a făcut prin completarea și semnarea Adeziunilor la aceasta.

De asemenea, le-am adus la cunoștință faptul că din mai 2018, biblioteca județeană a devenit oficial Multiplicator Eurodesk și în felul acesta informația europeană pertinentă ajunge și mai rapid la beneficiarii săi. Mai mult, Tema II: Eurodesk: Cine? Ce ? De ce ? Pentru ce ? oferă informații punctuale despre rețeaua de informare europeană pentru tineri și pentru cei care lucrează cu tinerii, Eurodesk, contribuind în același timp la întărirea parteneriatului bibliotecă publică comunală – școală din comunitate și constituindu-se într-o bază pentru viitoare proiecte de mobilitate ERASMUS+ ! Colega noastră de la biblioteca-gazdă, doamna Ema Mihaela Zaharia, a primit un material de sinteză (3 foi) despre ce este Eurodesk, programele de mobilitate europene etc. în timp util, pe baza căruia a încheiat parteneriatul cu Școala Gimnazială din Valea Seacă – a cărei directoare, doamna Angela Duca împreună cu doamna profesoară de geografie Oana Stavarache, alături de domnul profesor Iulian Rotariu prezenți la această întâlnire, s-au implicat activ în activitatea de antrenare a copiilor, exprimându-și și dorința de a se implica efectiv și în proiectele de mobilitate. Le mulțumim și noi pentru disponibilitate și receptivitate! După prezentarea despre Eurodesk a urmat Antrenamentul pentru Concursul Campaniei Time to Move, în cadrul căruia cele 5 grupe au elaborat designul pentru Tricoul oficial al campaniei Time to Move 2020 ! Rezultatele au fost premiate, câștigătorii primelor trei locuri primind premii specifice ( pixuri Eurodesk și materiale promoționale) și toți cei 25 de elevi au primit premii de consolare în dulciuri din partea multiplicatorului Eurodesk ! Un alt rol al bibliotecii publice, acela de stimulator al mobilităților europene și internaționale, s-a relevat din plin prin organizarea acestui eveniment  de informare europeană, EURODESK – schimbă vieți, schimbă societatea!

Schimbul de informații și cunoștințe a fost generos și benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Valea Seacă. Fotografiile realizate ilustrează din plin încă una dintre cele mai reușite Zile metodice în care triunghiul de aur, bibliotecă publică – școală – autoritate și-a arătat roadele benefice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here