Acasă Sergius Ciocanu, Orașul Chișinău: începuturi, dezvoltare urbană, biserici

Sergius Ciocanu, Orașul Chișinău: începuturi, dezvoltare urbană, biserici

Studiul este alcătuit din două capitole, un Cuvânt înainte, semnat de către istoricul ieșean Petronel Zahariuc, o Introducere, Încheiere, Anexă și Indice geografic, având și o traducere în limba engleză a Cuprinsului și Încheierii.

Capitolul I se numește: Devenirea orașului Chișinău. Bisericile medievale ale urbei. De la primele atestări documentare până în secolul al XVIII-lea; Capitolul II se întitulează: Orașul Chișinău și edificiile lui de cult în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

„Mult trebuie să-și iubească orașul un istoric, ca să ajungă să scrie o carte despre el”, menționează profesor universitar, doctor în istorie, Petronel Zahariuc în „Cuvânt înaintAutorul este arhitect și istoric și a pășit cu mult curaj pe această cale, oferind specialiștilor, dar și publicului larg, o carte bine construită, care cuprinde interpretări istorice judicioase și curajoase asupra începuturilor, dezvoltării urbane și bisericilor din Chișinău.

La elaborarea acestei lucrări au fost utilizate culegerile de documente referitoare la istoria medievală a Țării Moldovei, în primul rând corpus-urile monumentale Documente privind Istoria României (DIR), Documenta Romaniae Historica (DRH), Moldova în Epoca Feudalismului (MEF), acte emise de cancelarii domnești și mănăstirești, actele scrise de dregători și negustori, relatări ale unor călători străini, misionari și diplomați, cât și documente inedite din fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova, materiale grafice, fotografice și epigrafice, planuri și hărți ale orașului Chișinău.

Detalii despre carte AICI.