Acasă Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești Iași

Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești Iași

Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești Iași

Fondată în 1898

Scurt istoric: Încercările de ridicare culturală a lumii rurale de la sfârşitul veacului al XIX-lea au avut în anul 1898 un moment de adevărată cotitură. În Monitorul Oficial nr. 193 din 2 decembrie se publică o ”deciziune” pentru înființarea bibliotecilor publice (numite atunci populare) din România. Se pare că şi la Mogoşeşti a luat fiinţă o asemenea bibliotecă. Iniţial, pe când Căminul cultural nu avea local propriu, biblioteca însemna de fapt un dulap – două de cărţi care se aflau la şcoală, iar bibliotecarii erau voluntari din rândul cadrelor didactice. În perioada interbelică, mai ales în a doua parte a perioadei, biblioteca a fost unul din elementele de bază în ceea ce priveşte lărgirea orizontului ştiinţific şi spiritual al locuitorilor comunei. Biblioteca era un loc frecventat de cititori de toate vârstele, cu filiale (ca şi astăzi, de altfel) în toate satele. Învăţătorul D. Popa aminteşte de un locuitor din Mogoşeşti, M. Ionescu, care a citit aproape întreaga bibliotecă de atunci (216 volume). În anul 1960, biblioteca își ocupă spațiul de drept în Căminul cultural.

Adresa poștală: Mogoșești Iași, 707330

Director / bibliotecar responsabil: Anton Constantin, din anul 1991

(foști bibliotecari): Popa Teodora, Obreja-Popa Ana, Gicovenu Vasile, Iacob Ştefan, Ilie Maria, Stavarache Maria, Stan Elena, Gheorghiu Violeta, Grecu Neculai, Moruzi Virginia

Personal: bibliotecari -1

Filiale: Hadâmbu, Mânjești

Colecţii:

9.718 unități de inventar

9.718 cărţi şi publicaţii seriale

0 documente audio-video

0 documente electronice

0 alte documente

Utilizatori:

înscriși – 1.331

activi – 1.067

Documente difuzate: 28.164

Frecvența: 12.712 vizite

Dotări IT: 4 PC, 1 imprimantă, 1 scanner, 1 videoproiector

Servicii: împrumut carte și periodice, sală lectură, centru internet, multiplicare și inscripționare documente, redactarea Revistei ”Etnogeneze”, CIC

Achiziții:

nr. documente – 2.229

Date contact

e-mail bibliotecă: antonbib@yahoo.com

e-mail primărie: mogosestiprimaria@yahoo.com

telefon bibliotecă: 0232 294411 (int. 13)

telefon primărie: 0232 294411

adresă web: bibliotecamogosesti.wordpress.com

Înapoi la Harta Bibliotecilor Publice din Județul Iași

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here