Acasă Andrei Makine, Recviem pentru Est

Andrei Makine, Recviem pentru Est

Andrei Makine - Recviem pentru Est -

Andrei Makine, Recviem pentru Est, Editura Polirom, Iași, 2008

Recviem pentru Est este o încercare aproape prous­ti­ană de a recupera adevărata istorie a perioadei sovietice, acea istorie dezbărată de politica și ideologia oficială, ce dăinuie doar în memoria fap­telor concrete și în amintirea celor care au trăit-o. Nevoia de a spune adevărul despre viața din acea epocă – despre orori, persecuții și deportări, despre manipularea maselor -, care este de altfel și lait­motivul romanului („Într-o zi, va trebui să putem spune adevărul…“), îl determină pe erou să se întoarcă în trecut, al său și al străbunilor săi, și să retrăiască experiențele dureroase ale celor care au luat parte la crearea istoriei. Prin intermediul a trei voci narative, cea a protagonistului, a tatălui și a bunicului acestuia, romanul reușește să acopere în­treaga perioadă sovietică – Revoluția, colectivizarea, al Doilea Război Mondial, conflictele din Lumea a Treia, finanțate de Uniunea Sovietică – și să o demitizeze, opunând istoriei oficiale deformate o istorie individuală, alcătuită din trăiri autentice.

Alternanța planurilor temporale, a elementelor de autobiografie ficțională și de roman de spionaj, stilul poetic și muzicalitatea frazei dau naștere unei arhitecturi grandioase și solemne, un recviem liric al acestei ere care alunecă încet-încet în uitare.