Acasă Alin Titi Călin, Paremiologie în traducerile românești ale romanului Don Quijote de la Mancha

Alin Titi Călin, Paremiologie în traducerile românești ale romanului Don Quijote de la Mancha

Lucrarea își propune cercetarea comparativă şi contrastivă a fondului paremiologic din capodopera lui Miguel de Cervantes Saavedra, raportat la cele două traduceri integrale ale romanului din cultura română: cea din 1965, realizată de Edgar Papu și Ion Frunzetti, și cea din 2004, aparţinând lui Sorin Mărculescu.

Pornind de la o ediție de referință a romanului în limba spaniolă, autorul are în față două tălmăciri înfăptuite în epoci, cu viziuni, cu intenții și cu mijloace fundamental diferite, când nu de-a dreptul antitetice. În principiu, conformismului placid, cu aer neaoș, de intonație sadoveniană trecută bonom și prin frazeologia franceză, de cumințenie traductologică practicată relaxat de Ion Frunzetti și Edgar Papu, i se opune, relativ recent, impetuozitatea aventuroasă, neologistică și inventivă a lui Sorin Mărculescu, tălmăcitor călit în focurile transferului operelor spaniole în limba română. Astfel, Alin Titi Călin urmărește acuratețea echivalărilor structurilor paremiologice, prin funcționalitatea lor dramatică și narativă din contextul literar original cervantin, respectiv în recompunerea literară a acestui context în variantele românești, ne spune, despre lucrarea de față. prof. univ., doctor în filologie, Dragoș Cojocaru.

Alin Titi Călin (n. 1989, Focșani) este asistent universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 2017, obține titlul de doctor în filologie, cu tema Structuri paremiologice în traducerile românești ale romanului Don Quijote de la Mancha. Predă cursuri și seminare de lingvistică hispanică la anii I-III, studii de licență și master.

În calitate de autor, a publicat articole, studii în reviste și volume de specialitate, a participat la mai multe conferințe naționale și internaționale. Preocupările sale științifice cuprind: paremiologia, teoria și practica traducerii, lingvistica hispanică, analiza discursului și didactica predării limbii spaniole.

Mai multe despre carte – AICI – https://bjiasi.ebibliophil.ro/mon/paremiologie-in-traducerile-romanesti-ale-romanului-don-quijote-de-la-mancha-vzgzdkcr/