Acasă Alex Mihai Stoenescu, Tratat de istoriografie generală. Vol. 1

Alex Mihai Stoenescu, Tratat de istoriografie generală. Vol. 1

istorie

Alex Mihai Stoenescu, Tratat de istoriografie generală. Vol. 1: Introducere în studiul istoriei, Editura RAO, București, 2013

Lucrarea de faţă analizează mai puţin cronologia generală a lumii sau faptele istorice deosebite, şi mai mult reflecţia marilor gânditori asupra istoriei, motiv pentru care conţine multe citate din aceşti mari precursori. Ea se doreşte a fi o carte despre felul în care s-a scris istoria de-a lungul secolelor şi despre căile prin care continuă să influenţeze viaţa întregii omeniri. Totodată, ea încearcă să integreze diferitele preocupări pentru istorie într-un sistem coerent, care să permită argumentaţia în favoarea caracterului ştiinţific al Istoriei. Pentru aceasta, am încercat mai întâi să definesc principalele noţiuni cu care operează istoria şi rolul istoricului în cadrul mai larg al domeniului specific acestei ştiinţe. în conceptul de dispozitiv istoric – termen folosit de istoriografia occidentală – am inclus istoriografia propriu-zisă, teoria istoriei, filozofia istoriei şi metodologia istoriei, ca instrumente teoretice şi metodologice ale ştiinţei istorie. In sfârşit, nu puteam ignora rolul naraţiunii istorice, atât cu aspectele sale de discurs istoric, cât şi cu ramificaţiile sale spre beletristica istorică şi spre literatură. întreaga analiză urmăreşte evoluţia conceptului de istorie în cursul timpului, astfel încât să poată fi parcurse atât diferitele etape ale abordării fenomenului istoric, cât şi marile şcoli de istoriografie. Alex Mihai Stoenescu

Rezervă acum

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here